Poradenství v oblasti výkaznictví

Informujte všechny zainteresované strany efektivně a transparentně.

Správný reporting poskytuje náhled do kultury organizace. V posledních letech je vyžadován větší důraz na kvalitu reportingu a zveřejňovaných informací, a to i v důsledku přísnějších regulací a rostoucích požadavků zainteresovaných stran. Společnosti musí pracovat víc než kdykoliv předtím na kvalitní prezentaci svých aktivit veřejnosti. Spolupracujeme s různými společnostmi od rychle rostoucích start-upů až po úspěšné nadnárodní firmy a pomáháme jim komunikovat a vykazovat věci jasně a efektivně. 

Náš přístup

Požadavky na větší finanční transparentnost a poskytnutí důkazů udržitelnosti provozu přicházejí z mnoha stran, například od regulačních orgánů, investorů a dalších zúčastněných subjektů. Proto se nyní očekává, že zveřejňované zprávy a údaje půjdou dále než jen k finančním údajům, ale zahrnou také strategie, kvalitu řízení, schémata odměňování, a dokonce i dopad podnikání na životní prostředí, zaměstnance, další zainteresované strany a celou společnost. 

Rostoucí seznam požadavků již nyní představuje velkou zátěž na vedení týmů a je pravděpodobné, že tento seznam bude dále růst. Ve společnosti Mazars dlouhodobě pomáháme našim klientům naplňovat - a překračovat - nejnovější normy v oblasti vykazování a zveřejňování údajů. 

Vytváříme týmy složené z odborníků nejen na finanční výkazy a účetnictví, ale i z odborníků na vykazování nefinančních údajů, abychom poskytli klientům pragmatický podnikatelský přístup. 

Klientům nabízíme komplexní řešení v těchto oblastech: 

Finanční aspekty

  • Implementace nových účetních standardů;
  • Řešení problémů vyplývajících z navrhovaných účetních standardů a pokynů;
  • Změny GAAP;
  • Podpora při konsolidaci; 

Nefinanční aspekty

  • Vypracování nefinančních a komplexních výročních zpráv;
  • Sbírání a spojování nefinančních údajů pro podporu managementu, dozorčí či správní rady a pro podporu externího zveřejňování;
  • Poskytování podpory při budování vykazovacích standardů. 

Naše nástroje a řešení

Využíváme proces průběžných inovací s cílem navrhnout a budovat na míru šité nástroje a řešení, která podporují naši práci a pomáhají nám vytvářet přidanou hodnotu a poskytovat kvalitnější informace. 

Naši lidé

V našich řadách máme odborníky na analýzu nových norem v účetnictví a výkaznictví, kteří dobře znají regulační požadavky v různých částech světa a mají rozsáhlé zkušenosti z různých odvětví průmyslu. 

Členové našeho týmu se pravidelně setkávají s tvůrci politik, účastní se pracovních skupin zabývajících se specifickými odvětvími a spolupracují jako jeden globální tým s cílem sdílet znalosti a osvědčené postupy, což znamená, že máme vše potřebné pro to, abychom mohli proaktivně radit klientům v oblasti nově přicházejících norem a jejich dopadů.

Žádost o nabídku