Náš kodex chování

Kódex chování platí po celém světě a představuje morální kompas pro naše každodenní činnosti. Kodex jasně definuje, kdo jsme, co očekáváme od našich zaměstnanců a jejich komunikace s klienty, zainteresovanými stranami a komunitami.

Je to praktická příručka, která pomáhá všem našim expertům řešit dilemata, se kterými se mohou při práci setkat, a stanovuje hranici mezi tím, co je doporučováno, akceptováno a co by mohlo ohrozit naši pověst a důvěru našich partnerů.

Čestné jednání
Úspěch společnosti Mazars vychází z našeho vztahu s klienty a zainteresovanými stranami založeném na důvěře. Abychom tuto důvěru udrželi a rozvíjeli, musíme se vždy chovat čestně a přímočaře.  

Zodpovědnost za své jednání
Přebíráme zodpovědnost za naše osobní a pracovní jednání. Záleží nám na našem vlivu na komunity, ve kterých pracujeme, a snažíme se přinést pozitivní změnu.

Respekt k lidem
Síla naší organizace spočívá v lidech, kteří s námi pracují. Ke každému přistupujeme s respektem, aby se všichni cítili oceňovaní pro svoji diverzitu, jedinečný pohled na věc a osobní přínos.

Přinášet vynikající kvalitu
Naším cílem je vždy odvádět vynikající práci. Inovujeme naše služby a rozvíjíme naše lidi, abychom naplnili měnící se potřeby klientů a zainteresovaných stran.  

Myslet nezávisle
Jsme důvěryhodní poradci. Naše rady jsou objektivní a nezaujaté. Ceníme si naší nezávislosti a vždy jednáme podle nejvýše platných profesionálních standardů.

Tvořit budoucnost
Mazars je trvale udržitelná firma. Vytváříme dlouhodobé vztahy, podporujeme podnikání a máme naplánované nástupnictví v řídících pozicích ve společnosti.

Document

Code of Conduct