Nemovitosti

Pevné základy na nejistém trhu s nemovitostmi.

Realitní trh se mění spolu s celou společností. Technologické změny, měnící se spotřebitelské návyky, důraz na udržitelnost a rostoucí konkurence mají vliv na to, že maloobchodní, rezidenční a kancelářské prostory se kupují, budují a používají jinak než v minulosti. Pomůžeme vám zorientovat se v této nové realitě, takže budete moci zlepšit svoji strategii, optimalizovat výkon a dosáhnout maximální návratnosti investic.

Náš přístup

Realitní trh vstupuje do nové éry. Společnost je stále propojenější a technologie mění způsob, jakým lidé žijí a pracují, a s tím se mění i struktura měst. Častěji nakupujeme online a trávíme méně času v nákupních centrech, pracujeme na dálku, proto se mnohé společnosti rozhodly zvážit velikost kancelářských prostor. Komerční nájemníci často vyžadují kratší nájemní lhůty a flexibilnější podmínky, pronajímatelé a vlastníci budov tedy musí přehodnotit své podnikatelské modely.

Společnost Mazars nabízí specializované finanční poradenství a další realitní služby developerům, vlastníkům, správcům, uživatelům, správcům aktiv a investorům po celém světě. Realitní průmysl vstupuje do proměnlivého období a čelí bezprecedentním změnám, ale náš multidisciplinární tým vám rád poskytne informace a poradenství, díky kterému dosáhnete dlouhodobého úspěchu a maximální ziskovosti na tomto komplikovaném trhu.

V rámci naší podpory a poradenství poskytujeme služby v oblasti auditu, daňového poradenství, transakčního poradenství outsourcingu či compliance. Ať už chcete optimalizovat finanční výkon, posílit interní kontrolu nebo zlepšit strategie, naše služby budou v každém případě šité na míru vašim specifickým požadavkům. Naším cílem je pochopit vaše potřeby a vytvořit pevný základ, který vede k úspěšným investicím a strategickému rozhodování.

Subsektory

  • Stavebnictví 
  • Vlastníci, uživatelé a developeři
  • Správa realitních fondů a investic

 

Žádost o nabídku

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.