CEE Tax & Payroll Newsletter

Get a better overview of the most important changes in tax, labour, and payroll legislation in the CEE region.

 

Insights to guide you through today’s evolving regional tax, labour, and payroll landscape.

The CEE Tax & Payroll Newsletter aims on sharing Mazars’ latest news on tax, labour, and payroll legislation in Central and Eastern Europe, with the scope of helping you to prepare for the changes that could lie ahead.

The overview of the most important tax and payroll insights from Central and Eastern Europe will help you navigate more efficiently through the changes that occur in the following countries: Albania, Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, and Ukraine. 

 

​​​​Global reach and solutions no matter your time zone.

Mazars is one of the longest-running players in the Central and Eastern European audit, tax, and advisory market. We have developed regional competence centers, while working collaboratively on a single integrated platform. Our approach offers you the competitive advantage of accessing both a multinational footprint of exceptional professionals and insights into the tax and payroll marketplace.

To receive this quarterly overview written by Mazars' professionals, subscribe to our regional updates. 

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.