Dvouciferný růst odráží sílu, rovnováhu a udržitelnost integrovaného obchodního modelu a strategie Mazars

4. února 2022: Mazars, mezinárodní auditorská, daňová a poradenská firma, dnes oznámila tržby ve výši 2,1 miliardy EUR ve svém finančním roce 2020/2021 (1. září 2020 – 31. srpna 2021), což představuje 12,3% nárůst (bez vlivu forexu o -1,6 %) ve srovnání s předchozím finančním rokem. Nárůst obratu zahrnuje silný organický růst (9,4 %), doplněný externím růstem o 2,7 %.

Generální ředitel a předseda představenstva Mazars Group Hervé Hélias k finančním výsledkům firmy říká: „Rok 2021 byl z hlediska našeho podnikání a finanční výkonnosti vynikající. Všechny naše servisní linie a geografické oblasti se rozvíjely dobře a získali jsme významný nový business ve velkých a kotovaných společnostech, stejně jako v podnicích všech velikostí, včetně velkých mezinárodních korporací. Náš dvouciferný růst potvrzuje sílu a odolnost našeho jedinečného integrovaného modelu. Je dobře vyvážený mezi regulovanými a neregulovanými službami, což odráží naši dlouhodobou strategii investovat do vysoce kvalitních auditorských, daňových a poradenských služeb, které pomáhají našim klientům růst sebevědomě a zodpovědně.“

Růst s cílem: vyvážená a dlouhodobá strategie

Finanční transparentnost a důvěra jsou základem spravedlivé a prosperující ekonomiky a společnost Mazars je více než kdy jindy odhodlána poskytovat vysoce kvalitní audity společnostem po celém světě. V roce 2021 jsme pokračovali v růstu naší auditorské praxe (+8,5 %): dnes auditujeme 2 400 subjektů veřejného zájmu po celém světě, 1 200 s ústředím v Evropě, 960 kotovaných na regulovaném trhu a více než 480 kotovaných v Evropě. Mazars je na evropském trhu auditu pro velké a kotované evropské společnosti na 5. místě.

Kromě auditu jsme výrazně rostli v sektoru financial advisory (+15,7 %), což odráží živý celosvětový transakční trh. Náš růst v oblasti consultingu (+7,9 %) odráží naše zaměření na služby, které jsou v souladu s naším hlavním posláním sloužit veřejnému zájmu: pomáháme našim klientům orientovat se ve složitém regulačním prostředí a zmírňovat rizika a fungovat a růst transparentně a důvěra.

Kromě financí: nové základy obchodní výkonnosti

Hélias pokračuje: „Odpovědnost a udržitelnost se staly důležitými základy obchodní výkonnosti a jsou zásadní pro budování důvěry v trhy, korporace a veřejné instituce. Jak se začínáme dostávat z pandemie, volání po udržitelnější budoucnosti nebylo nikdy silnější. Firmy jsou – právem – pod tlakem ze všech stran, aby změnily svůj růst.“

 Dnes očekávání od podniků přesahuje finanční výkonnost a zahrnuje mimofinanční kritéria a role auditorů stále více přesahuje finanční transparentnost. V tomto kontextu nebylo hlavní poslání Mazars nikdy tak přesvědčivé. Tento závazek jsme znovu potvrdili v obnoveném postavení značky v roce 2020 a chceme se plně podílet na tom, jako přední auditor a poradce, abychom pomohli našim klientům transformovat se, aby mohli zodpovědně růst.

 „ESG je nezbytnou součástí růstové rovnice našeho podnikání. Máme specializované odborníky, kteří přispívají k evropskému úsilí CSRD, vyvinuli jsme pro naše zaměstnance školicí kurzy udržitelnosti a pracujeme s klienty, abychom jim pomohli připravit se na ESG reporting a integrovat strategie udržitelnosti do jejich obchodních modelů,“ říká Hélias. „Současně pracujeme na transformaci našeho vlastního podnikání a provozu, stejně jako způsobu, jakým pracujeme, abychom zajistili splnění standardů ESG. Ve všech našich zemích a na úrovni skupiny Mazars jsme jmenovali vedoucí a týmy, aby řídili naši vlastní strategii společenské odpovědnosti.“

Investovat do toho, na čem záleží

Mazars se vždy řídil svými základními principy: jednat zodpovědně, ve veřejném zájmu a pro budoucí generace. Bereme tento závazek vážně, inovujeme a transformujeme se, neustále se učíme a rozvíjíme se. V roce 2020 mezinárodní partnerství odhlasovalo příští čtyřletý strategický plán firmy a potvrdilo naše prioritní investice do klíčových oblastí, které jsou důležité pro naše lidi, naše klienty a širší společnost:

Rozvoj různorodé skupiny talentovaných profesionálů. Naším cílem je vytvořit z Mazars školu excelence, která bude vychovávat silné a starostlivé lídry, kteří jdou příkladem.

  • Poskytování vysoce kvalitních finančních auditů, které splňují nejvyšší profesionální standardy.
  • Posílení našich schopností udržitelnosti poskytovat ESG audity a poradenské služby.
  • Rozšiřování našich finančních poradenských a konzultačních služeb, abychom klientům pomohli s kritickými tématy, jako jsou transakce, řízení výkonnosti, rizika a dodržování předpisů, správa a bezpečnost dat nebo daňová transparentnost, a poskytování služeb outsourcingu daní a mezd pro zajištění globálního dodržování předpisů.
  • Výrazné zvýšení našich investic do CSR, podpora našich komunit, podpora inkluzivního a flexibilního pracoviště pro naše talenty a ochrana planety: používáme přístup založený na vědeckých cílech, abychom snížili naše uhlíkové emise a do roku 2030 dosáhli čisté nuly.
  • Přispívat k definování standardů (jako je CSRD) a podmínek pro zdravé odvětví auditu schopné poskytovat kvalitní finanční audity a audity ESG ve velkém měřítku.

 V této souvislosti Hervé Hélias uzavírá: „V roce 2022 a dále budeme i pokračovat v investování tam, kde to bude důležité pro naše lidi, naše klienty a společnost, budeme zodpovědně růst a posouvat se vpřed s novým záměrem a sebevědomím. Ohledně příštího roku jsem velmi optimistický. Všude jsou příležitosti. Jsme svědky vzestupu v tomto odvětví i ve světové ekonomice, a hlavně, co je důležité, po celém světě máme talentované a oddané profesionály, kteří dělají to, co je správné, abychom dosáhli našeho poslání a ambicí.“

Document

Dvouciferný růst odráží, sílu, rovnováhu a udržitelnost integrovaného obchodního modelu a strategie Mazars