Spotřebitelský sektor

Integrované služby vám pomohou řídit změny a posílit hodnotu.

Komplikovaný obchodní kontext, přerušené dodavatelské řetězce a vznik nových technologií mění chování spotřebitelů. Firmy musí více než kdykoli předtím předvídat rozhodnutí zákazníků a faktory, které je ovlivňují. Společnost Mazars se v rámci spolupráce se bude snažit co nejrychleji poznat a pochopit vaše obchodní prostředí, trhy, provoz i cíle. Na základě našich zkušeností ve spotřebitelském sektoru pomáháme společnostem interpretovat změny na trhu a nalézt řešení, která jim pomohou postupovat vpřed a rozvíjet se.

Náš přístup

Měnící se geopolitické prostředí ovlivňuje chování dodavatelských řetězců a makroekonomický kontext má dopad na to, jak spotřebitelé přemýšlejí o výdajích. Tyto tematické faktory souvisí s výkonem společnosti. Mazars pomáhá klientům lépe pochopit budoucí příležitosti a případné skryté hrozby. Naším cílem je budovat důvěru klienta prostřednictvím konzultativního přístupu založeného na spolupráci, který firmě umožní předvídat změny v chování a maximalizovat potenciál tržeb v sektoru spotřebního zboží a služeb.

Pokud chtějí společnosti orientované na spotřebitele předvídat budoucí trendy a zachovat si relevanci, musí umět interpretovat stále komplexnější soubory údajů, splňovat stále přísnější regulační požadavky, udržitelně řídit globální zdroje, a přitom poskytovat nové zákaznické zkušenosti. Věříme, že takové náročné „žonglování“ lze úspěšně zvládnout jen tehdy, pokud všechny součásti firmy fungují harmonicky. Právě proto naši odborníci na sektor spotřebního zboží úzce spolupracují s klienty, aby přesně pochopili jejich nejzásadnější potřeby, a vždy mají na zřeteli dlouhodobou perspektivu.

Subsektory

  • Spotřební průmysl
  • Potravinářský průmysl
  • Maloobchod

 

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.