Ocenění vyžadované dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Poskytujeme komplexní poradenství při nákupu i prodeji podniku.

V této oblasti pro vás zpracujeme znalecké posudky zaměřené na:

  • Ocenění jmění v případech fúze, rozdělení, změny právní formy a převodu jmění na jednoho společníka, a to i pro přeshraniční přeměny společností
  • Projekt přeměny, včetně přezkoumání projektu přeměny a vypracování zprávy o přeměně společnosti
  • Přezkoumání a stanovení výše vypořádání při převodu jmění na jediného společníka nebo akcionáře
  • Přezkoumání přiměřenosti výše kupní ceny akcií nebo výše vypořádacího podílu
  • Stanovení reálné hodnoty podílu nebo akcie

Poskytujeme komplexní poradenství při nákupu i prodeji podniku. Naším cílem je maximálně výhodná cena transakce pro klienta. Při tomto poradenství se zaměřujeme především na:

  • Vyhledání vhodných příležitostí pro akvizice či vhodných zájemců na odkup
  • Pomoc při stanovení strategických plánů a strategickém rozhodování
  • Komplexní analýzu relevantního trhu, která ústí ve stanovení finančního plánu společnosti do budoucna
  • Zhodnocení výsledků finančního plánu a zjištění hodnoty pro investora dle tohoto finančního plánu

Žádost o nabídku