Mazars CEE Tax Guide 2021: Daně ve střední a východní Evropě vlivem pandemie klesaly; 22.7.2021

Mezinárodní auditorská a poradenská společnost Mazars vydává již podeváté daňového průvodce „CEE Tax Guide“, který podnikatelům a investorům nabízí unikátní porovnání daňových systémů v 21 zemích regionu střední a východní Evropy. Publikace, ve které jsou kromě států Visegrádu, zastoupeny také Německo, Rakousko, Rusko, Ukrajina, jihoevropské a pobaltské státy, monitoruje především mzdové náklady, nepřímé daně a také různé aspekty zdanění právnických osob a převodních cen. Podle průvodce globální pandemie vyvolala několik změn daňových systémů. Studie zároveň sleduje dlouhodobé trendy a to z důvodu, že investiční rozhodnutí obchodních korporací jsou založeny také na analýze trendů a změn v regionálních daňových režimech.
  • Regionální průměr celkových mzdových nákladů zaměstnavatelů činí 160 procent čisté mzdy, nejnižší povinné odvody jsou v Rumunsku, nejvyšší na Slovensku.
  • Průměrná úroveň mezd v eurech se loni nejvíce zvýšila v soukromém sektoru,  nejvyšší průměrná mzda v regionu je v Německu, naopak nejnižší v Kosovu a na Ukrajině.
  • Nejvyšší standardní sazbu DPH mají Maďarsko a Chorvatsko.
  • Německo má nejvyšší sazbu daně z příjmu právnických osob, nejnižší sazbu mají Maďarsko a Černá Hora.

"Pokud jde o ekonomický dopad pandemie, zatím se zdá, že většina vlád středoevropského regionu se rozhodla, že programy na udržení zaměstnanosti a podpory podnikání nebude financovat prostřednictvím navýšení daní. Některé vlády se dokonce rozhodly daňovou zátěž snížit. Například lednové zrušení superhrubé mzdy v České republice bude mít významný dlouhodobý dopad na příjmy státního rozpočtu,“ říká Pavel Klein, vedoucí partner daňového oddělení Mazars v České republice a dodává: „Do budoucna se v souvislosti s tlakem na veřejné finance dá očekávat, že vlády jednotlivých zemí se zaměří na zavedení nových daní (např. digitální daň) či budou intenzivněji vykonávat daňové kontroly ve firmách.“

V roce 2021 se obecně daně a povinné odvody zaměstnavatelů související se zaměstnáváním lidí spíše snižovaly, mezi jednotlivými zeměmi regionu však převládají významné rozdíly. Česká republika se vrátila k progresivnímu zdanění, které je uplatňováno mimo jiné v Rakousku, Německu, Slovinsku, Chorvatsku a na Slovensku. Ostatní země, například Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina a Maďarsko, stále uplatňují jednu sazbu daně z příjmů fyzických osob.

Celá studie je k dispozici zde.

Document

Tisková zpráva - Mazars CEE Tax Guide 2021