Zastupování při jednání s finančními úřady

Při komunikaci s finančním úřadem v případě daňových kontrol, při získávání závazných povolení nebo vyřizování žádostí bývá pro firmy obvykle výhodnější využít služeb nezávislých daňových poradců s detailní znalostí platné legislativy a dalších závazných předpisů.

Každou situaci řešíme individuálně podle aktuální situace jednotlivého klienta. Společně hledáme optimální přijatelné řešení. Samozřejmostí je zohlednění specifik Vašeho podnikání a poskytování odpovídajících odborných znalostí a zdrojů pro flexibilní plnění smluvních závazků z naší strany.

V této oblasti vám nabízíme následující:

  • Pomoc při daňových kontrolách
  • Jednání s finančními úřady
  • Vedení daňových sporů

Žádost o nabídku