Mazars se stěhuje do nových kanceláří v holešovickém Port7

Rádi bychom Vám oznámili, že od 1. března 2024 se stěhujeme do nových moderních kanceláří v holešovickém Port7. Od tohoto data tak budeme působit na nové adrese: Pod Dráhou 1637/4, 170 00 Praha 7, která zároveň bude i naší novou korespondenční adresou. Dosavadní korespondenční adresa bude platná pouze do konce února 2024. Po přestěhování najdete naši recepci v 6. patře budovy v obvyklých otevíracích hodinách (ve všední den od 8:00–17:00).

Dále bychom Vás chtěli informovat, že čtvrtek 25. ledna 2024 bude posledním dnem, kdy nás fyzicky zastihnete na stávající adrese. Od tohoto data bude naše současná kancelář v budově IBC (Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8) trvale uzavřena, a do 1. března nebudeme fyzicky dostupní z důvodu stěhování. Nicméně během této doby Vám budeme k dispozici na e-mailech, telefonech a prostřednictvím on-line konferencí. Po předchozí domluvě bude možné i osobní setkání. Stěhování do nových prostor nebude mít vliv na poskytování našich služeb v rozsahu a kvalitě, na které jste zvyklí.

Zároveň oznamujeme, že právní sídla společností Mazars s.r.o., Mazars Audit s.r.o. a Mazars Consulting s.r.o.  zůstávají i nadále stejné: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8. Smluvní údaje a fakturační adresy se tak nemění. O jejích změnách Vás budeme včas písemně informovat.

Budeme se těšit, až Vás budeme moci přivítat v našich nových prostorách.

---

Mazars moves to new offices in Port7 in Holešovice

We would like to inform you that as of March 1, 2024, we are moving to new modern offices in Port7 in Holešovice. As of this date, we will be operating at a new address: Pod Dráhou 1637/4, 170 00 Prague 7, which will also be our new correspondence address. The current correspondence address will only be valid until the end of February 2024. After the move, you will find our reception on the 6th floor of the building during normal opening hours (weekdays 8:00-17:00).

We would also like to inform you that Thursday, January 25, 2024 is the last day you can physically reach us at the current address. From this date, our current office in the IBC building (Pobřežní 620/3, 186 00 Prague 8) will be permanently closed, and we will not be physically available until March 1 due to moving. However, during this time we will be available to you by e-mail, phone and via online conferences. A personal meeting will also be possible by prior arrangement. Moving to new premises will not affect the provision of our services to the extent and quality you are used to.

At the same time, we announce that the registered offices of Mazars s.r.o., Mazars Audit s.r.o. and Mazars Consulting s.r.o. remain the same: Pobřežní 620/3, 186 00 Prague 8. Contractual data and billing addresses do not change. We will inform you in writing about their changes in a timely manner.

We look forward to welcoming you to our new premises.

port