Nezávislé ověřování a kontrola

Sebejisté rozhodování podpořené spolehlivými informacemi a procesy.

Spolehlivé a důvěryhodné informace jsou pro všechny zainteresované strany nesmírně důležité, především v dnešním světě, kdy jsou data velmi snadno dostupná. Nezávislé ověřovací služby přináší důvěryhodnost údajům, které jsou předmětem ověřování. 

Kromě zákonných auditů nabízíme i širokou škálu ověřovacích služeb, které vám pomohou splnit povinnosti dle regulace, zajistit transparentnost a posílit zapojení zainteresovaných stran. 

Náš přístup

Nabízíme nezávislé ověřovací služby, které nabízejí odborná stanoviska v různých oblastech výkonnosti a poskytovaných informací společností. Tato stanoviska splňují požadavky mezinárodních profesních norem, zvyšují důvěryhodnost a reagují na potřeby zainteresovaných stran ohledně vyšší transparentnosti. 

Mazars může poskytnout ověřovací služby v různých oblastech, například: 

  • Interní kontroly,
  • Ověření dle různých regulačních pravidel,
  • Nefinanční informace uvedené ve firemních zprávách v souladu s místními regulačními požadavky.

 Společnosti díky tomu mohou:

  • Splnit regulační požadavky;
  • Posílit zapojení zúčastněných stran prostřednictvím větší transparentnosti a získat konkurenční výhodu u klientů, investorů, regulačních orgánů a dalších zúčastněných stran;
  • Naplnit očekávání v oblasti transparentnosti, které nastavila konkurence;
  • Posílit interní rozhodovací procesy pomocí přesnějších a spolehlivějších informací. 

Společně vám pomůžeme zjistit, jaká úroveň ověřovacích služeb je nejvhodnější pro vaše potřeby, pro očekávání zainteresovaných stran a pro požadavky relevantních rámců výkaznictví. 

Naše nástroje a řešení

Naše týmy se opírají o konzistentní metodiky vyvinuté v souladu s mezinárodními profesními normami a dodržují celofiremní politiky nezávislosti a kontroly kvality, včetně používání některých široce uznávaných a oceněných nástrojů, které jsme vybudovali interně ve spolupráci s předními vývojovými organizacemi. 

Naši lidé

Náš globální tým odborníků spojuje zkušenosti z finančního výkaznictví a účetnictví s odbornostmi v oblasti komunikace, technologií, vědy a firemního provozu. Na každý projekt sestavujeme specifický tým složený z  expertů z různých oblastí se znalostmi z finanční a účetní oblasti, jakož i se znalostmi z daného oboru, aby maximálně splnili vaše potřeby.

Žádost o nabídku