Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

Nezávislé specializované poradenství pro lepší výsledky v oblasti zdravotnictví a farmacie.

Sektor zdravotnictví čelil zásadním změnám ještě před pandemií Covid 19, kvůli které celý svět zaměřil pozornost právě na toto odvětví. Stárnoucí populace, měnící se modely financování, vyšší očekávání veřejnosti a příchod nových technologií přispěly k tomu, že poskytovat kvalitní cenově dostupnou péči je stále obtížnější. V Mazars chápeme potřebu úzce spolupracovat s firmami, vládami, tvůrci zdravotnických koncepcí a investory, aby celá společnost mohla žít zdravý a bezpečný život. Poskytujeme specializované poradenství, které se opírá o naši technickou expertízu a jediný cíl: neustále pomáhat zvýšit kvalitu zdravotní péče.

Náš přístup

Zdravotnický ekosystém čelí rychlým změnám demografie, vyšším očekáváním spotřebitelů a proměnlivým politickým prioritám. Nejbezpečnější a nejodolnější zdravotnické organizace a firmy budou ty, které dokáží předvídat dopad rapidních inovací, měnících se vzorců utrácení prostředků v domácích a mezinárodních zdravotnických systémech a regulačních změn.

Organizace a firmy působící ve zdravotnictví reagují na technologický pokrok, nové způsoby poskytování péče a příchod nových hráčů. Věříme, že v nadcházejících letech bude klíčovou roli hrát všestrannost a schopnost přizpůsobit se, proto neustále rozšiřujeme naši expertízu a zkušenosti tak, abychom mohli uspokojit širokou škálu hráčů v odvětví zdravotnictví a biologických věd.

Naše řešení jsou navržena tak, abychom pomohli odpovědným orgánům, organizacím a společnostem řídit a zlepšit každodenní provoz ve zdravotnickém sektoru, předvídat změny a dosáhnout skutečných změn. Ať už potřebujete krátkodobá řešení nebo dlouhodobější hodnocení strategie vaší organizace, díky našim zkušenostem a znalostem vám s tím rádi pomůžeme. Naši kolegové mají dlouholeté zkušenosti na pozici konzultantů nebo účetních ve zdravotnictví a sociálním sektoru, a mnozí z nich jsou členy odborných sdružení účetních ve zdravotnictví. Na základě vašich požadavků vybudujeme tým s potřebnými zkušenostmi, aby vaše organizace mohla pokračovat.

Subsektory

  • Zdravotnictví 
  • Farmaceutický průmysl

Žádost o nabídku

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.