Finanční služby

Tvoříme budoucnost finančních služeb pomocí řešení orientovaných na budoucnost

Regulační změny a nové technologie vytvářejí v sektoru finančních služeb příležitosti, ale i výzvy. Za změnou podnikatelských modelů stojí větší nároky na transparentnost, vyšší očekávání klientů a zaměření na řízení rizik. Tým odborníků na finanční služby ve společnosti Mazars chápe složitost stále konkurenčnějšího trhu a díky dlouholetým zkušenostem vám pomůže vybudovat si prosperující budoucnost. Díky spolupráci s investory a regulačními orgány zajistíme na míru šité integrované řešení vhodné pro vaši firmu, které zároveň vytvoří hodnotu pro celou společnost.

Náš přístup

Odvětví finančních služeb má dnes skutečně mezinárodní povahu, s čímž se pojí stále delší seznam regulačních povinností. Zdrojem změn jsou i technologické změny, rostoucí složitost trhu, změny spotřebitelského chování či dekarbonizace hospodářství. Tým expertů na finanční služby ve společnosti Mazars hledá praktická řešení problémů, která jsou pro firmy nejdůležitější v odvětví řízení aktiv, bankovnictví, pojišťovnictví či realit.

Naši odborníci pracují jako jednotný integrovaný tým, těží z dlouholetých rozsáhlých zkušeností a přinášejí praktické informace s přidanou hodnotou, díky nimž vaše společnost nabude silné pozice. Prostřednictvím našeho přístupu založeného na spolupráci a mezinárodní perspektivě vám pomůžeme splňovat regulační povinnosti, řídit rizika a transformovat své podnikání.

Subsektory

  • Správa aktiv
  • Bankovnictví a kapitálové trhy
  • Pojišťovnictví
  • Nemovitosti

Žádost o nabídku

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.