Investice ve střední a východní Evropě: Studie o vývoji trhu M&A v letech 2023/2024

Region střední a východní Evropy i přes globální výzvy prokázal svou odolnost, přičemž stále nabízí atraktivní investiční příležitosti a robustní potenciál pro uzavírání domácích i přeshraničních M&A obchodů i v roce 2024.

Rok 2023 byl z globálního pohledu pro realizaci M&A transakcí náročný, a to zejména s ohledem na vysokou úroveň úrokových sazeb, přetrvávající inflaci a pokračující geopolitické otřesy. V této souvislosti není překvapením, že aktivita investorů ve většině světových regionů výrazně poklesla.

Navzdory těmto trendům naše studie ukazuje, že transakční aktivita ve střední a východní Evropě byla stále vysoká. Ačkoliv se celkový počet i objem obchodů meziročně snížil, pokles zaznamenaný v našem regionu byl v roce 2023 méně významný, než v jiných částech světa.

Stáhněte si zprávu v angličtině

Hlavní zjištění studie:

 • Celosvětově se počet obchodů v roce 2023 meziročně snížil o 16 %, přičemž zveřejněná hodnota se rovněž snížila o 16 %. Pokles zaznamenaly všechny regiony.
 • Celkově bylo v regionu střední a východní Evropy uzavřeno 1 097 transakcí v hodnotě 37,3 mld. eur.
 • Počet i zveřejněná hodnota transakcí se oproti roku 2022 snížily o 15 %.
 • Očekávání trhu v oblasti „distressed“ fúzí a akvizic se nepodařila realizovat.
 • V roce 2023 se do popředí zájmu dostaly telekomunikace, na které připadly dvě z deseti nejvýznamnějších transakcí ve střední a východní Evropě.
 • Aktivita private equity investorů se v roce 2023 navzdory obecně nepříznivým podmínkám udržela na dobré úrovni. Celková hodnota zveřejněných odkupů vzrostla na 5,4 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 33 %, přestože počet odkupů ve stejném období klesl o 11 %.
 • Polsko, Rakousko, Rumunsko a Česká republika byly v roce 2023 nejaktivnějšími trhy v oblasti fúzí a akvizic z hlediska objemu transakcí v regionu střední a východní Evropy.
 • Nejvyšší počet přeshraničních transakcí do regionu střední a východní Evropy zaznamenal opět technologický sektor, a to celkem 114 transakcí. Technology sektor byl také nejvýznamnějším z hlediska hodnoty zveřejněných přeshraničních transakcí v roce 2023, která meziročně prudce vzrostla o 36 % na 4,5 miliardy eur.

Aktivita v oblasti fúzí a akvizic v České republice

Na základě studie Mergermarket bylo v České republice v roce 2023 oznámeno 100 transakcí, což přestavuje meziroční pokles o 22 %. Mezi nejatraktivnější obory se zařadily: B2B výroba, IT/technologie, spotřebitelský sektor, B2B služby, energetika a stavebnictví.

 „Vysvětlení poklesu počtu oznámených M&A transakcí je poměrně přímočaré: Aktivitě na trhu fúzí a akvizic prospívá (i) ekonomická prosperita, (ii) omezená míra nejistot a (iii) nízké úrokové sazby. Ani jeden z těchto klíčových faktorů se však v roce 2023 nevyvíjel příznivě,“ uvedl vedoucí oddělení M&A Mazars v České republice Lukáš Hruboň.

Mimo trendy popsané ve studii jsme zaznamenali na českém trhu fúzí a akvizic v roce 2023 následující tendence:

 • Podíl vnitrostátních transakcí (tj. kupující i prodávající původem z České republiky) se mírně zvýšil.
 • Fondy private equity a family offices stále velmi aktivně hledají vhodné cíle a uzavírají M&A obchody. Dařilo se i sekundárním private equity výkupům.
 • Po dlouhé době se vrátily významné akvizice uskutečněné ze strany veřejného sektoru (infrastruktura pro přenos plynu, plynové zásobníky, síť čerpacích stanic).
 • Počet předlužených firem analyzovaných naším týmem mírně vzrostl. Problematické profily FCFF (volný peněžní tok do firmy) se vyskytují zejména v segmentech vystavených zvýšeným cenám energií (např. průmyslová výroba) a/nebo klesající spotřebitelské poptávce (zejména on-line maloobchod). Kromě toho jsme narazili i na cílové společnosti se zdravým FCFF, které však byly zatíženy nadměrným historickým akvizičním dluhem.
 • Počet obchodů vyžadujících „earn-out“ schémata / postupné nabývání vlastnických podílů / „asset deal“ struktury se obecně zvýšil.

Poznámka k výhledu na rok 2024

Dle všeho bude geopolitický vývoj představovat nadále hlavní faktor nejistoty i v roce 2024. Na druhou stranu je makroekonomický výhled ve srovnání se stejným obdobím loňského roku podstatně příznivější. Inflace by měla citelně poklesnut, což následně umožní snížení úrokových sazeb. Tento vývoj, spolu se změnami ve zdanění výnosů z prodeje podílů fyzickými osobami od roku 2025, by měl přispět k oživení českého trhu fúzi a akvizic.