Finanční audit

Zlepšení dohledu nad managementem a posílení vztahů se zainteresovanými stranami.

Ve společnosti Mazars věříme, že audit je klíčovým prvkem hospodářských základů spravedlivého a prosperujícího světa. Audit vždy byl a stále je základní činností našeho podnikání. Pracujeme ve prospěch veřejného zájmu a díky péči o společnosti, pro které provádíme audit, a o jejich klíčové partnery, pomáháme budovat udržitelné podnikání ve prospěch celé společnosti.

Náš přístup

Spolupracujeme se širokou škálou klientů od rodinných firem až po největší mezinárodní korporace. Díky našim týmům specialistů, kteří se věnují klíčovým trhům a všem odvětvím ekonomiky, vám dokážeme poskytnout vámi požadovanou odbornost. Při spolupráci se společností Mazars můžete využít jednotný tým včetně zapojení kolegů z jiných zemí, a to i s výhodou jedné kontaktní osoby pro komunikaci. 

Věříme, že audit je v první řadě o lidech. Zaměřujeme se na budování pozitivních a efektivních vztahů, které zajišťují důvěru a prokazatelné hodnoty. Každý audit společnosti Mazars je jedinečný. Věnujeme dostatek času na pochopení podnikatelského modelu, kultury a ostatních okolností auditované společnosti a bereme v úvahu potřeby všech zainteresovaných stran, výsledkem čehož je strategie auditu přizpůsobená konkrétním zjištěným rizikům. 

Jak během předání auditu, kterému věnujeme pečlivou pozornost, tak i během celého dalšího procesu auditu neustále komunikujeme se všemi relevantními zainteresovanými stranami, a to jasně, pragmaticky a pravidelně. Jsme hrdí na naši důslednost, nezávislost, vytrvalost a solidnost. Poskytujeme spolehlivé, objektivní a podložené úsudky a názory, ke kterým jsme dospěli s pomocí nejnovějších technologií, globální metodiky a postupů. 

Naše nástroje a řešení

Posilujeme kvalitu našich auditorů rozšiřováním jejich dovedností, novými procesy a nástroji, díky kterým mohou klientům přinést lepší konzistentnost, efektivitu a větší přidanou hodnotu. 

Naše na míru šitá globální auditorská platforma Atlas byla navržena tak, aby reagovala na potřeby vzájemné spolupráce mezi auditory a především na potřeby našich mezinárodních klientů. Přispívá k výměně znalostí a osvědčených postupů, umožňuje nám provádět bezproblémově skupinové audity s využitím komunikace mezi týmy a usnadňuje práci přes různé obory a jurisdikce. 

Používáme analýzu dat v různých oblastech auditu jako například při kontrole manuálních účetních zápisů, rozpoznání výnosů či testování dlouhodobého majetku a investic, abychom lépe pochopili vaše podnikání, posoudili rizika a pomohli vašim týmům zaměřit se na problémy, které jsou skutečně důležité. 

Náš zabezpečený klientský portál podporuje obousměrnou komunikaci během celého auditu.

Naši lidé

Jsme jednotný, aktivní a propojený tým, který působí napříč sektory, službami a regiony. To znamená, že kombinujeme specializované lokální znalosti s mezinárodními zkušenostmi získanými tím, že jsme jedna společnost celosvětově. Ve správném čase spojujeme ty správné lidi se správnými znalostmi a výsledkem je bezproblémové poskytování služeb.

Žádost o nabídku