Jan Kellner Partner oddělení auditu

Jan Kellner

Jan Kellner má několikaletou praxi v oblasti externího auditu a finančního poradenství. Má zkušenosti s koordinací auditorských týmů při auditech individuálních a konsolidovaných účetních závěrek českých i mezinárodních společností. Jan má výbornou znalost české účetní legislativy, stejně jako IFRS. Specializuje se zejména na audity společností působících jak v oblasti obchodu a služeb, tak ve výrobě se zaměřením na chemický průmysl.

Jan Kellner je statutárním auditorem zapsaným u Komory auditorů České republiky, je certifikovaným IFRS specialistou a je členem Komory certifikovaných účetních. Získal titul Ph.D. v oboru ekonomika a řízení podniku,  hovoří česky, francouzsky a anglicky.