Navzdory pandemii Covid-19 zůstává trh M&A v regionu střední a východní Evropy stabilní, 17.10.2021

Ačkoliv v první polovině loňského roku došlo vlivem pandemie Covid-19 ke krátkodobému zpomalení trhu fúzí a akvizic v regionu střední a východní Evropy, ve druhé polovině se trh vzpamatoval a vrátil se na původní úroveň aktivity jako před vypuknutím pandemie. Vyplývá to ze studie “Investing in CEE: Inbound M&A Report 2020/2021” připravené společností Mazars ve spolupráci s Mergermarketem, nezávislým poskytovatelem datových služeb pro fúze a akvizice, shrnující vývoj a trendy v regionu v roce 2020 a příležitosti v roce 2021.

Hodnota transakcí v regionu střední a východní Evropy ve srovnání s rokem 2019 vzrostla o 11 % na 49,2 miliardy EUR, i když počet fúzí a akvizic poklesl o 16 % na celkem 648. Z růstu hodnoty objemu transakcí lze odvodit, že navzdory globální pandemii je trh střední a východní Evropy atraktivnější pro investory se zájmem o větší transakce. Pokud nezapočítáme Rusko, největší ekonomiku v regionu, střední a východní Evropa v roce 2020 zaznamenala meziroční růst hodnoty transakcí o 28 %.

Region střední a východní Evropy stále více láká mezinárodní investory, jejichž investice představují 49 % celkové hodnoty uzavřených obchodů ve výši 23,9 miliard EUR. Podle Fabrice Demarigny, vedoucího partnera oddělení Financial Advisory Mazars Group „ je trh střední a východní Evropy vnímán jako stabilní region, který přitahuje silný a stálý tok příchozích investic z celého světa.“

Soukromý kapitál byl v roce 2020 extrémně aktivní, když celkové zveřejněné nákupy dosáhly meziročního růstu o celých 40 % na 3,9 miliardy EUR. Trh private equity zaznamenal oproti roku 2019 růst o 11 % na 8,1 miliardy EUR. Covid-19 v současné době podle studie vytváří více příležitostí právě pro private equity a finanční investory, protože ti obecně disponují dostatkem likvidity a lidskými zdroji k uskutečňování transakcí.

V souvislosti s postupnou vakcinací obyvatel regionu se podle studie existuje předpoklad, že druhá polovina roku 2021 nabídne stabilnější prostředí pro mezinárodní obchodování. Přesto však existují rizika spojená s nástupem nových vln či mutací viru, mezinárodních sporů a dalších neočekávaných ekonomických šoků.

„Region střední a východní Evropy má za sebou pozitivní rok, i přes jeho nepříznivý začátek. Jeho konkurenční výhody oproti jiným regionům se nyní dostávají do popředí a region má dobré předpoklady stát se jedním z globálních center fúzí a akvizic,“ řekl Michel Kiviatkowski, vedoucí partner Financial Advisory ve střední a východní Evropě.

“V České republice zaznamenal Mergermarket v roce 2020 zhruba 70 uzavřených transakcí, což ve srovnání s rokem 2019 a 2018 představuje roční pokles o 22 %. Tento pokles souvisí především s pandemií téměř pozastavenou transakční aktivitou ve druhém čtvrtletí loňského roku, respektive zvýšenou celkovou nejistotou ekonomických subjektů, zejména pak investorů, v souvislosti s pandemií Covid-19,” uvedl vedoucí oddělení M&A Mazars v České republice Lukáš Hruboň.

 

Další klíčová zjištění studie:

Na trhu nadále dominují čtyři země. První čtyři země z hlediska hodnoty obchodu zůstaly stejné jako v roce 2019 - Rusko, Polsko, Česká republika a Rakousko. Největší trh v regionu - Rusko – zaznamenal čtyři z deseti největších transakcí roku. Transakce roku se však uskutečnila v Rakousku, nejbohatším trhem v rámci střední a východní Evropy. Díky tomuto obchodu zvýšila rakouská ropná společnost OMV svůj podíl v petrochemické společnosti Borealis z 36 % na 75 % za 5 712 miliard EUR.

Technologický sektor vzkvétá uprostřed pandemie. Největší počet příchozích obchodů do regionu střední a východní Evropy byl založen na technologiích a dosáhl celkem 57 transakcí v hodnotě 2,5 miliardy EUR, což představuje meziroční nárůst o 12 % objemem a 34 % hodnotou transakcí. Pokud jde o hodnotu příchozích obchodů, na prvním místě zůstaly sektory energetiky a veřejných služeb, které činily 9,1 mld. EUR (meziroční nárůst o 20 %).

Intraregionální obchody jsou na vzestupu. Přeshraniční transakce v regionu představovaly 13 % z celkové hodnoty, což znamená nárůst ze 6 % v roce 2019 a ve výsledku představuje nejvyšší úroveň za posledních pět let.

Celá studie je k dispozici ke stažení ZDE

Document

Tisková zpráva - Investing in CEE: Inbound M&A Report 2020/2021