Žádost o odběr newsletterů

Jsme si vědomi, že pro vaší práci je důležité být včas a pravidelně informován(a) o důležitých změnách a novinkách ve vašem oboru. V našich newsletterech se můžete dozvědět více o nové legislativě v oblasti daní, mzdového účetnictví a pracovněprávní agendy či mezinárodních standardech účetního výkaznictví. Kromě toho vám v případě vašeho zájmu budeme rádi zasílat pozvánky na naše webináře či další akce, tak aby vám neunikly žádné klíčové novinky.
Pokud tedy máte zájem o pravidelný odběr našich newsletterů, prosíme, vyplňte formulář níže:

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.