Energetika, síťová odvětví a životní prostředí

Na míru šité řešení splní vaše potřeby a pomohou vám řídit zdroje v měnícím se prostředí.

Makroekonomické vlivy, nárůst populace a tlaky způsobené regulacemi, technologiemi a investory mají na sektor energetiky, infrastruktury a životního prostředí významné dopady. Veřejné orgány, společnosti a investoři, kteří hledají způsoby, jak vybudovat a zlepšit infrastrukturu a zvýšit odolnost provozu vzhledem k rostoucí poptávce, musí zároveň zvážit svůj environmentální a společenský dopad. Náš tým specializující se na energetiku, infrastrukturu a životní prostředí pomáhá klientům změnit provozní model a zorientovat se v tomto komplexním a měnícím se světě. Máme dostatečný rozsah působnosti a expertizu, abychom podpořili klienty při naplňování globálních potřeb a přizpůsobování reakcí místním výzvám. Navrhujeme integrovaná řešení tak, aby fungovala na vašem konkrétním trhu, tak pro celou společnost. 

Náš přístup

Věříme, že na trhu se všudypřítomnými změnami, musí veřejné orgány, developeři, provozovatelé, investoři a vlastníci zaujmout personalizovaný přístup, pokud chtějí mít co největší šanci zajistit si odolnost do budoucna. Náš tým specializující se na energetiku, infrastrukturu a životní prostředí činí maximum pro to, aby pochopil trh, provoz a priority vaší firmy. Následně sestavíme zkušený tým na míru šitý vašim strategickým cílům a výzvám.

Naším cílem je poskytnout vám praktické poradenství o relevantních otázkách pro vaše podnikání a nasměrovat vás k úspěšným výsledkům. Díky flexibilnímu přístupu společně vyhodnotíme obchodní příležitosti a uzavřeme nové obchody, posílíme provozní model a strategické rozhodování, abyste vybudovali udržitelné podnikání a přešli na nové zdroje energie. V rámci našeho partnerství získáte odolnost a dynamický přístup potřebný k identifikaci příležitostí a reagování na aktuální výzvy, kterým vy a vaše firma čelíte.

Subsektory

  • Infrastruktura a kapitálové plánování
  • Vodní a odpadové hospodářství

 

Žádost o nabídku

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.