Vedou nás naše hodnoty

Společnost Mazars se vždy drží hodnot našeho zakladatele, mezi které patří etika, odpovědnost a přesvědčení, že odborná preciznost je klíčem k úspěchu.

Ke každému projektu přistupujeme nezávisle, zodpovědně a svědomitě. Naše hodnoty jsou stanovené v kodexu chování. Řídíme se jimi ve všem, co děláme: jak plníme potřeby našich klientů, jak pomáháme našim zaměstnancům v jejich rozvoji a jakou roli hrajeme v našich komunitách.

Naše hodnoty:

  • Integrita
  • Odpovědnost
  • Diverzita a respekt k ostatním
  • Technická dokonalost
  • Nezávislost
  • Řízení 

Právě tyto hodnoty nám pomohli vybudovat úspěšnou celosvětovou organizaci, a v rámci náboru zaměstnanců a spojení s partnery spolupracujeme s těmi, které sdílí stejné hodnoty, vize a cíle.

Tyto hodnoty jsou pilířem našeho růstu, který trvá už desítky let, a zároveň jsou důkazem našeho úsilí jít kupředu a překonávat očekávání – dnes, stejně jako zítra.