Veřejný a sociální sektor

Zvyšte kvalitu dodávaných služeb díky inovacím a partnerství.

Očekávání organizací ve veřejném a sociálním sektoru narůstají. Avšak finanční omezení a regulační zátěž v tomto odvětví vytvářejí komplikované provozní prostředí. Od manažerů se očekává, že udělají víc a vystačí si při tom s málem. Naši experti pomáhají organizacím ve veřejném a sociálním sektoru získat důvěru prostřednictvím na míru šitých praktických řešení. Díky partnerské spolupráci s veřejnými institucemi a neziskovými organizacemi identifikujeme příležitosti pro provozní a technologické inovace, abychom pomohli zlepšit kvalitu dodávaných služeb ve prospěch celé společnosti.

Náš přístup

I v těžkých časech se organizace potřebují zaměřit na dodávání vynikajících veřejných služeb. Manažeři také potřebují mít možnost co nejrychleji vyhodnotit výsledky. Náš tým expertů disponuje rozsáhlými znalostmi trhu, díky nimž pomáhá veřejným a sociálním organizacím využít svých možností na maximum. Naše silné spojení s veřejným a sociálním sektorem v kombinaci s rozsáhlými zkušenostmi tvoří základ našeho přístupu k auditu, poradenství a daním ve veřejném sektoru. Pochopíme vaši aktuální strategii a dlouhodobé ambice, identifikujeme řešení vhodná pro vaši instituci a poskytneme vám potřebné rady, abyste mohli zvýšit odolnost organizace a vytvořit efektivní provoz ve veřejné a sociální sféře. Společnost Mazars se zaměřuje na posílení schopností vaší organizace a připraví ji na budoucí výzvy.

Žádost o nabídku

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.