Služby compliance

Integrovaný tým, který vám pomůže zorientovat se v složitostech globálních předpisů.

Společnosti se dnes setkávají s širokou škálou měnících se pravidel a předpisů, jejichž řízení je stále náročnější. Už se nejedná jen o vyplnění souboru daňových přiznání. Naše globální expertiza, která se týká dodržování předpisů a regulací je navržena tak, aby vám pomohla zajistit adekvátní řízení splněním vašich specifických povinností. 

S čím vám můžeme pomoci: 

  • Účetnictví a reporting
  • Soulad s daňovými předpisy
  • Legislativní soulad
  • Personalistika a mzdy
  • Globální mobilita a daně odváděné za zaměstnance

Náš přístup 

Zvyšující se složitost legislativního a regulačního prostředí vytváří pro společnosti velké výzvy. Zajištění souladu s neustále se rozšiřujícím souborem pravidel a zákonů je nákladné, náročné na zdroje a vyžadující lokální znalosti. Úspěšná orientace v těchto povinnostech na lokální a mezinárodní úrovni je nezbytná, ale často složitě zvládnutelná. 

Ve společnosti Mazars nabízíme globální službu compliance, která vám pomůže dosáhnout vašich obchodních cílů a ambicí při plnění vašich povinností. Pokud si nás vyberete, budete těžit ze šířky a hloubky našich odborných znalostí po celém světě, přičemž náš tým přinese do vašeho podnikání to nejlepší, co nabízíme. 

Našimi klienty jsou firmy všech velikostí, od malých lokálních společností až po velké nadnárodní korporace. Bez ohledu na vaši velikost proaktivně předvídáme a řešíme problémy, kdykoliv a kdekoliv se objeví, a pokud je to nezbytné alokujeme další zdroje. Agilním a flexibilním přístupem dokážeme uspokojit vaše neustále vyvíjející se potřeby a poskytnout vám integrovaný tým, který zahrnuje odborníky z různých oborů a geografických oblastí našeho podnikání. Naše integrované týmy zajistí dodržování SLA a KPI. 

Naše integrované týmy zajistí dodržování SLA a KPI

Naše globální služba v oblasti compliance je navržena tak, abychom ji mohli přizpůsobit vaší konkrétní situaci a aktuálním potřebám. Budete komunikovat s jednou kontaktní osobou, která vám poskytne spolehlivé a vysoce kvalitní služby, jaké od Mazars očekáváte. Tato osoba bude zároveň koordinovat náš tým tak, aby vám zajistil soulad s potřebnými předpisy. Naše integrované partnerství znamená působení v rámci jednoho mezinárodního týmu s garancí, že jsme schopni vám poskytnout konzistentní služby po celém světě.

Naše nástroje a řešení

InControl umožňuje mezinárodním organizacím monitorovat a posílit procesy souladu s předpisy pomocí intuitivního rozhraní, takže i komplexní pracovní toky uvidíte velmi jasně. Platforma je k dispozici online a zajišťuje transparentnost celého procesu souladu a schopnost vyhodnotit výkon interních i externích týmů z pohledu definovaných KPI.

Software PayWorld umožňuje řízení globální mzdové agendy přes jednu platformu pomocí zjednodušených a standardizovaných mzdových operací.

Buďte InControl!

inControl je digitální platforma vytvořená společností Mazars, která pomáhá globálním organizacím monitorovat a zlepšovat jejich procesy dodržování předpisů. Platforma je přístupná přes web nebo mobilní aplikaci a poskytuje transparentnost celého procesu dodržování předpisů a schopnost posoudit výkon interních a externích týmů podle definovaných KPI.

Žádost o nabídku