Vedení účetnictví v SAP

Jedním z hlavních cílů implementace řešení SAP je zlepšit proces rozhodování, správu nákladů a účetnictví a sdílení informací. Výzvou je integrace a sjednocení procesů finančního řízení.

Podstatným prvkem kvalitního projektového řízení a rozhodování jsou znalosti. V dnešním složitém ekonomickém prostředí, kde je kladen všeobecný důraz na snižování nákladů, je pro spuštění a fungování vašeho projektu zásadní mít všechny potřebné informace. Společnost Mazars vám může pomoci s návrhem a nastavením, správou změn a komunikací při jejich nastavování, s testováním i reportingem dosažených cílů v časovém harmonogramu. To vše s využitím našich odborných znalostí v oblasti harmonizace procesů prostřednictvím tzv. cross implementace.

Náš přístup

Mazars má bohaté zkušenosti s přechodem na SAP i zpracováním účetnictví v prostředích SAP. SAP je složitý ERP systém, aby mohly být využívány všechny jeho funkcionality a výhody, je potřeba mít technickou zdatnost. To je důvod, proč společnost Mazars ve spolupráci se svými klienty a spolupracujícími konzultanty SAP vyvinula specifickou odbornost, která zahrnuje:

 • Specializované SAP týmy s více než 20 kvalifikovanými účetními, kteří zpracovávají více než 60 000 operací ročně,
 • horká linka SAP, kterou spravuje náš IT partner pro možnost konzultovat technické otázky;
 • Optimalizace procesů s využitím odborných znalostí společnosti Mazars v oblasti účetnictví a finančních informací.

Mazars může připravit nebo vás doprovázet v průběhu celého projektu. Možnosti se liší od kompletního outsourcingu během nastavení až po pomoc při zpracovávání účetnictví. Na začátku budeme trávit čas porozuměním vašemu podnikání a projednáním vašich požadavků tak, abychom vám naši nabídku služeb přizpůsobili na míru a aby pro vás měla přidanou hodnotu.

Naše služby

Mazars vás může podporovat jak při implementaci, tak při zajišťování účetnictví v systému SAP, jako například: 

1. Nastavení a optimalizace

 • Aktivní nebo pasivní účast během přípravy testovací fáze a její zpracování s využitím partnerství Mazars s lokální poradenskou společností SAP nebo s využitím klientského SAP konzultanta odpovědného za implementaci
 • Nastavení účetní osnovy s přihlédnutím ke skupinovým a lokálním požadavkům
 • Nastavení kódů DPH - a jejich daňové důsledky
 • Nastavení reportingu/výkaznictví (s požadavkem převodu z globálního na lokální)
 • Kontrola automatických operací
 • Pomoc s výběrem účetní metody, která je v souladu s lokálními požadavky
 • Přehled počátečních zůstatků - testování a příprava
 • Kontrola jednotlivých kroků (mimo jiné: identifikační nebo uživatelské karty připravené realizátorem, definování přístupových oprávnění na osobu na základě pracovních úkolů)
 • Jakékoli další body po dohodě 

2. Poskytování účetních služeb v SAP

 • Správa odběratelů
 • Administrativní služby (fakturace, zůstatky dle splatnosti, správa plateb)
 • Účetní služby (kompletní účetnictví, úpravy GAAP na GAAP, sestavení závěrkových finančních výkazů, reporting, konsolidační balíček, pomoc při externím auditu)
 • Korporátní administrativní služby (správa datové schránky, Zpráva o vztazích, Výroční zpráva, Zápis z valné hromady)
 • Daňové služby (přiznání k DPH, přiznání k dani z příjmů právnických osob, daň z převodu, daň z nemovitostí)

Žádost o nabídku