Mazars C-suite barometer: výhled pro rok 2024

Budování globální ambice

Náš každoročníprůzkum C-suite sleduje názory vrcholových manažerů společností  se zaměřuje  na z celého světa. Průzkum zahrnuje odpovědi   přibližně 800 manažerů na exekutních pozicích  ze 30 zemí. Jejich zpětná vazba odhaluje strategické priority v jejich agendách, tržní trendy v příslušnách odvětví a na jejich základě transformaci firem, která ovlivní podniky v příštích letech . Naše nejnovější studie odhaluje, že rok 2024 bude rokem pozitivního posunu: rokem rostoucích investic do transformace podniků a podpory růstových ambicí.

Rostoucí optimismus

Letošní globální průzkum mezi vrcholovými manažery nazančuje, že podnikatelský svět se na budoucnost dívá optimisticky . Je sebejistý ohledně předpovědi dalšího růstu a připravený čelit nadcházejícím výzvám. Celkem 94 % lídrů očekává  pozitivní výhled dalšího růstu , 89 % očekává výši tržeb společností  a 66 % zvyšuje investice k podpoře transformace a růstových ambicí.

Sebevědomí pro řešení nadcházejících výzev

Zatímco vedoucí pracovníci usilují o vytvoření pozitivní budoucnosti pro své firmy, zároveň musejí reagovat   na významné vnější trendy, kterými se budou muset všechny organizace řídit:

Ekonomické trendy (včetně inflace a nákladů na jejich fungování): 37 %

Ceny energií: 33 %

Vznik nových technologií: 33 %

Společnosti pociťují, že jsou připraveny čelit těmto trendům a náš Confidence Index ukazuje průměrnou hodnotu 44 % "velmi sebejistě". Vedoucí pracovníci jsou zejména sebevědomí při řízení nových technologií (87 %).

Investice pro růst

Spolu s tržbami, optimismem a důvěrou se v letošním roce zvedají i plánované investice - náš index investic (procento podniků, které plánují zvýšit investice) se zvýšil na 66 %.

Na vrcholu agendy C-level managementu

Při pohledu do budoucna vidí vedoucí pracovníci obrovský potenciál pro transformaci svých firem, přičemž technologie opět zaujímají přední místo na seznamu strategických priorit. Vedle toho jsou vedoucí pracovníci stejně zaměřeni na mezinárodní expanzi, udržitelnost a strategii pro získávání talentů.

32 % Transformace technologií zůstává největší prioritou pro následující 3-5 let.

25 % Mezinárodní expanze se poprvé objevuje mezi top 3 strategickými prioritami.

25 % Nové nebo revidované strategie udržitelnosti zůstávají v popředí zájmu.

25 % Získávání a udržování talentů zůstává klíčovým tématem.

Transformace ve světě digitálních technologií

Vedoucí manažeři firem i nadále investují do technologického pokroku, který promění obchodní příležitosti a vytvoří robustnější provoz. Stejně jako při všech inovacích existují úvahy o úrovni potřebné investice a etické odpovědnosti, které s novými technologiemi souvisejí, ale 87 % vedoucích pracovníků má důvěru v jimi řízené společnosti, že jsou připraveni na technologické trendy, které přinesou dlouhodobá řešení.

Zvýšení mezinárodního růstu jako strategické priority

Podniky přistupují k roku 2024 s ohledem na mezinárodní expanzi. Vedoucí představitelé vážně posuzují možnosti mezinárodní expanze a regiony světa, které jsou pro realizaci jejich plánů nejatraktivnější.

Uznávání větších závazků v oblasti udržitelnosti

Závazky k udržitelnosti rostou s tím, jak se obchodní komunita nadále rozšiřuje po celém světě a regulace se stává stále složitější. Vedoucí pracovníci jsou odhodláni tuto výzvu řešit – většina organizací nyní vypracovává zprávu 72 % z nich ji zohledňuje při plánování rozpočtu. Méně prioritní jako je oblast reportingu, nyní také získávají pozornost a rozpočty se zvyšují k podpoře potřeby vyšší interní odbornosti.

Nové trendy při  získávání talentů

Investice do lidí znamená víc než jen balíček benefitů a štědrý plat. Soupeření  o talenty bude pokračovat a 76 % vedoucích pracovníků upřednostňuje nové nebo revidované strategie, které nabízejí více příležitostí ke vzdělávání, školení a rozvoji, aby si udrželi a přilákali ty nejlepší lidi, kteří přispějí k dlouhodobému růstu jejich podniků.

C-suite Barometer společnosti Mazars, který vychází z průzkumu  provedeného ve 4. kvartále roku 2023, zachycuje názory přibližně 800 vedoucích pracovníků ve více než 30 zemích světa, pro lepší porozumění příležitostem v nadcházejícím roce a výzvám, kterým budou v budoucnu čelit.

Documents

Mazars-C-suite-barometer-outlook-2024-global-report.pdf
Mazars C-suite barometer - outlook 2024 - key findings