Mazars spouští novou divizi služeb pro klienty "Sustainability"

Mezinárodní auditorská, daňová a poradenská společnost Mazars v České republice spouští novou divizi služeb pro klienty „Sustainability“. Hlavním posláním nové divize bude poskytovat poradenství společnostem v oblasti společenské odpovědnosti a ESG. Nové služby Mazars pomohou klientům optimalizovat jejich environmentální a sociální dopad, rozpoznat a řídit rizika v této oblasti, nastavit firemní ESG strategie a celkově změnit jejich reputaci v oblasti CSR.

Tým Sustainability pomůže firmám všech velikostí nastavit strategii společensky odpovědného podnikání, provede je od návrhu, přes zavedení do praxe až po vydání zprávy o trvalé udržitelnosti. V závislosti na vašich potřebách sestavíme tým ESG expertů zaměřených na projekty týkající se:

  • Produktové odpovědnosti,
  • cirkulární ekonomiky,
  • hodnocení rizik změny klimatu,
  • projektů rozmanitosti a pracovní etiky,
  • zelené kanceláře a dalších oblastí odpovědného podnikání.

Kromě toho klientům nabídneme služby v oblasti přípravy zpráv o udržitelnosti, zprostředkování dialogu se zainteresovanými stranami, etiku, vzdělávání a odpovědnost dodavatelského řetězce. Jsme rovněž připraveni poskytnout asistenci v oblasti reportování dle standardů Global Reporting Initiative.

"Odpovědné podnikání je součástí DNA skupiny Mazars. Integrace prvků ESG do každodenních aktivit je novým standardem pro řízení firem v 21. století. ESG přispívá k tvorbě hodnot a k dlouhodobému obchodnímu úspěchu, výrazně zvyšuje také důvěryhodnost pro investory,“ řekla partnerka Mazars Jana Boštíková, která novou divizi povede.

„Naším cílem je poskytovat tyto služby za účelem podpory odpovědného chování firem na trhu či v komunitě a s ohledem na životní prostředí. K otázkám udržitelnosti chceme dlouhodobě přistupovat konstruktivně, a to obzvláště v době, kdy se nefinanční informace o firmách stávají stejně důležitými jako informace finanční," dodala manažerka Sustainability týmu Zuzana Rozsívalová.

Související stránky: