Odpovědné podnikání a udržitelnost

V Mazars věříme, že generování zisku může jít ruku v ruce s udržitelným podnikáním. Pomůžeme vám nastavit strategii společensky odpovědného podnikání, provedeme vás od jejího návrhu, přes zavedení do praxe až po vydání zprávy o trvalé udržitelnosti a její audit.

V závislosti na vašich potřebách sestavíme tým ESG expertů zaměřených na projekty týkající se:

 • produktové odpovědnosti,
 • cirkulární ekonomiky,
 • hodnocení rizik změny klimatu,
 • projektů rozmanitosti a pracovní etiky,
 • zelené kanceláře a dalších oblastí odpovědného podnikání.

Na začátku celého procesu vám pomůžeme definovat kdo je klíčovým partnerem a povedeme rozhovor s klíčovými zúčastněnými stranami, abychom zjistili, jaké ESG oblasti jsou pro vaši společnost relevantní. Nastavíme si cíle, systém řízení cílů a jejich monitorování.

Máme zkušenosti i s klienty, u kterých existuje silná globální strategie odpovědného podnikání, ale chybí její podpora a struktura na lokální úrovni. Pokud je to váš případ, rádi pro vás zrealizujeme kvalitní školení a poradíme, jak správně nastavit řízení odpovědného podnikání na lokální úrovni.

Naše služby

Tvorba CSR strategie a pravidel v oblasti řízení odpovědnosti vůči:

 • životnímu prostředí (zelená kancelář, adaptace na klimatickou změnu, dekarbonizace, environmentální management, příprava environmentální politiky),
 • zaměstnancům (podpora genderové, věkové a jiné diverzity na pracovišti, vzdělávání a zapojení zaměstnanců do budování udržitelné podnikové kultury),
 • zákazníkům (produktová odpovědnost, ekologické a sociální inovace produktů služeb, etický marketing),
 • dodavatelům (dodržování lidských a pracovních práv, due diligence, environmentální management dodavatelského řetězce, kodex chování dodavatelů společnosti),
 • obchodním partnerům (etika a byznysová integrita, tvorba etického kodexu, protikorupční programy),
 • komunitě (komunitní investování a filantropie podle metodiky B4SI).

Implementace odpovědného podnikání

 • Analýza současného stavu, například. pomocí nástroje ESG Health Check vyvinutého společností Mazars
 • Zprostředkování dialogu se stakeholdery s cílem zjištění potřeb partnerů, podkladů pro rozhodování, zvýšení důvěry a transparentnosti
 • Zavedení systému mezinárodního standardu ISO 26000 Společenská odpovědnost firem a dalších standardů vydaných organizací ISO
 • Design a realizace dílčích programů a iniciativ v oblasti etiky a podnikové integrity, odpovědnosti vůči zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům
 • CSR školení zaměstnanců, dodavatelů, distributorů a jiných partnerů

Poradenství nebo audit zprávy o udržitelném podnikání

Naše služby provádíme v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI), normou ISO 26000, dalšími směrnicemi a řešeními, která dlouhodobě podpoří vaše úspěšné podnikání. Náš přístup k řízení odpovědného podnikání je podložen aktuálními vědeckými výzkumy i vlastními studiemi. Přečtěte si více o pravidelně publikovaných studiích pod článkem.

Zajistíme zprostředkování rozhovoru s klíčovými zúčastněnými stranami s cílem zjistit potřeby partnerů, zajistit podklady pro rozhodování a zvýšit důvěryhodnost a transparentnost.

Žádost o nabídku:

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.