Technologie, média, telekomunikace

Inovativní nápady pro rychle rostoucí, digitální, technologické, mediální a telekomunikační společnosti.

Vývoj oblasti TMT nadále pokračuje rapidním tempem. V dnešní digitální době je technologický ekosystém plný inovátorů a průkopníků. Digitální společnosti musí dynamicky reagovat na nové technologické vlivy a trendy. Ve společnosti Mazars pomáháme vytvářet digitální společnosti připravené na budoucí technologické změny a z nich vyplývající příležitosti. Klienti, investoři, trhy a regulační orgány měly důvěru v naši schopnost udělat to, co je správné. Díky naší globální působnosti a expertíze vám umíme pomoci vytvořit prosperující propojený svět pomocí ideálních řešení pro váš budoucí růst.

Náš přístup

Ve světě technologií, médií a telekomunikací mohou společnosti soupeřit ve stejném segmentu trhu, ale zároveň mít zcela odlišné cíle, motivace a faktory příjmu. Uvědomujeme si to a věříme, že je důležité to zohlednit při výběru expertů, kteří s vámi budou spolupracovat. Ve společnosti Mazars věnujeme dostatek času tomu, abychom pochopili dlouhodobé cíle a výzvy vaší firmy a poskytli vám špičková inovativní řešení zaměřená na budoucnost, která vám pomohou v digitálním světě zítřka. Na základě úzké spolupráce řešíme digitální výzvy a příležitosti vyplývající z dynamického regulačního prostředí a poskytujeme řešení, která jsou v souladu s vaší firemní filozofií a obchodními cíli. Díky personalizovanému přístupu k telekomunikačním, mediálním a technologickým společnostem naši klienti čerpají z řešení šitých na míru relevantních pro jejich firemní cestu.

Subsektory 

  • Technologické společnosti
  • Telekomunikační společnosti

Žádost o nabídku

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.