Směrnice pro přípravu Zprávy o udržitelnosti

Dne 16. prosince 2022 byla zveřejněna nová směrnice o nefinančním reportování (Corporate Sustainability Reporting Directive, dále jen CSRD) v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU). Tato publikace je výsledkem procesu trvajícího několik měsíců od návrhu CSRD Evropskou komisí (EK) v dubnu 2021, až po politickou dohodu dosaženou v červnu 2022 (o mírně pozměněné verzi původního návrhu CSRD) a následné formální přijetí Parlamentem a Radou.

Nová směrnice nabyla platnosti 5. ledna 2023. Členské státy mají 18 měsíců na její převedení do národního práva (tedy do 6. července 2024). CSRD představuje aktualizaci stávající Směrnice o nefinančním reportingu (NFRD), která v roce 2014 zavedla povinnosti ohledně reportování a transparentnosti v oblasti udržitelnosti pro vybrané evropské společnosti.

V praxi rozšiřuje CSRD okruh společností povinných k reportování o udržitelnosti, a to zhruba na 50 000 firem (ve srovnání s cca 11 700 pod NFRD). Společnosti podléhající CSRD musí splňovat i pravidla článku 8 Nařízení o taxonomii z června 2020, což dále rozšiřuje okruh firem, které podléhají reportování dle taxonomie. Nová směrnice má za cíl zlepšit kvalitu reportovaných informací o udržitelnosti tím, že nařizuje používání Evropských standardů pro reportování udržitelnosti (ESRS) pro všechny firmy uvedené v rámci této směrnice. Firmám mimo zmíněný rámec je rovněž doporučováno dodržování uvedených standardů.

Kromě toho CSRD vyžaduje omezenou záruku (ujištění) u reportování o udržitelnosti, s očekávaným přechodem k rozumné záruce do konce desetiletí.

Zajímá vás, kterých společností a skupin se směrnice týká? A co je potřeba udělat pro přípravu? Vše se dočtete v naší publikaci Směrnice pro přípravu Zprávy o udržitelnosti“.

Žádost o nabídku:

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.

Document

Směrnice pro přípravu Zprávy o udržitelnosti