Názory & postoje

V sekci Názory & postoje najdete odborné komentáře a vyjádření vrcholových expertů Mazars k současným otázkám, které zajímají naše klienty i tisk. Dáváme si jednotlivé body do souvislostí, hledáme praktická východiska a stojíme si za našimi názory.

Sekci budeme postupně doplňovat také o komentované výstupy odborných studií Mazars a další strategické materiály.

Mazars: model společenské odpovědnosti v rámci partnerství

0ea64d2a47a0-PSR-1086x336.jpg
Strategie tzv. Mazars Partnership Social Responsibility je definována a rozvíjena na úrovni skupiny, a následně přejímána a rozšiřována na úrovni jednotlivých zemí a partnerů. Hlavní aktivity společenské odpovědnosti jsou od roku 2008 prezentovány ve výročních zprávách skupiny.

Přečtěte si více