Ochrana dat

Jste na webových stránkách Mazars Česká republika. Více informací o Mazars Group najdete na www.mazars.com.

Upozornění na autorská práva

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn © Mazars Group a Mazars Česká republika.

Obecné podmínky používání

Tato služba je výhradně pro vaše osobní použití. Distribuce a/nebo reprodukce textů v plném nebo částečném rozsahu pro jiné účely je v jakékoli formě zakázána. Nerespektování tohoto pravidla bude Mazars považovat za porušení autorských práv. Následně může být zahájeno občanské nebo právní řízení proti odpovědné fyzické či právní osobě.

Informace dostupné na webových stránkách Mazars nepodléhají smlouvě a mohou se průběžně a bez předběžného upozornění měnit. Služby uvedené na webových stránkách Mazars se mohou lišit od skutečně poskytovaných v daném čase a jejich poskytování může být omezeno výhradně na Českou republiku. Obsah těchto webových stránek nesmí být vykládán jako poskytování závazné poradenské nebo konzultační služby.

Mazars nenese právní odpovědnost za jakékoli problémy způsobené návštěvou nebo použitím webových stránek. Hypertextové linky poskytují přístup na webové stránky třetích stran, nad nimiž nemá Mazars kontrolu. Mazars odmítá převzetí odpovědnosti za obsah webových stránek třetích stran.

Editor stránek

Editorem těchto webových stránek je managing partner Mazars Česká republika:

Milan Prokopius
Mazars
International Business Center
Pobřežní 3
18600 Praha 8

Third party APIs

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Mazars bere vážně bezpečnost vašich osobních údajů i svou právní odpovědnost s nimi související. Toto prohlášení vysvětluje relevantní informace ohledně zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek.

Přečtěte si více