The Forum of Firms

Mazars je členem Forum of Firms (Fórum firem).
Forum of Firms je sdružením mezinárodních účetních firem. Cílem Fóra v mezinárodním měřítku je zajištění a podpora konzistentnosti a úrovně kvality standardů poradenských a účetních firem.
Forum of Firms

 

Členové Forum of  Firms stvrzují, že jejich procesy a metodiky jsou nastaveny s ohledem na nadnárodní charakter auditů, dle Mezinárodních auditorských standardů (ISA) a že jsou ve shodě s Etickým kodexem certifikovaných účetních IFAC a lokálními etickými kodexy. Zároveň garantují dodržování příslušných národních norem a odpovídající úrovně kontroly kvality v souladu s Mezinárodními standardy pro řízení kvality.

Členové Fóra rovněž garantují provádění pravidelných celosvětově koordinovaných interních kontrol kvality v souladu s lokálními předpisy.

 

Více informací o Forum of Firms najdete na stránkách IFAC:

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/