Jiří Šimek Partner oddělení auditu, vedoucí Znaleckého ústavu

Jiří Šimek

Jiří Šimek se již 14 let pohybuje v oblasti auditu a poradenství. Dlouhodobě se specializuje  na oblast znalectví a oceňování, včetně hodnocení projektů pomocí metod finanční analýzy a zpracování znaleckých posudků v souladu s podnikatelskými záměry klientů.

Je certifikovaným znalcem a odhadcem v oboru ekonomiky – oceňování podniků. Zaměřuje se na přípravu a zpracování odborných znaleckých posudků pro potřeby účetního a finančního výkaznictví i soudů. Tým znaleckého ústavu se pod jeho vedením zaměřuje na zpracování analýz nákupních, prodejních a finančních transakcí, modelování a řízení finančních toků a analýzy aktuální hodnoty aktiv pro jednotlivé klienty.
Profesní zájmy Jiřího Šimka zahrnují take poradenství v oblasti PPP projektů v České republice.  

Je statutárním auditorem zapsaným u Komory auditorů České republiky. V oblasti auditu se zaměřuje na audity výrobních podniků a úzce spolupracuje při transakčním poradenství. Je také daňovým podradcem zapsaným u Komory daňových poradců České republiky a certifikovaným účetním expertem.

Jiří Šimek hovoří česky a anglicky a má také pasivní znalost němčiny a francouzštiny.