Daňové poradenství

Společnosti jsou ve své činnosti stále více ovlivňovány daňovými regulacemi, k optimalizaci jejich dopadu na firmu proto vyžadují specifické a průběžné poradenství.

Díky zkušenostem a zázemí silné sítě dokáží daňoví odborníci Mazars každému klientovi nejlépe vysvětlit místní aspekty i aspekty v oblasti mezinárodního zdanění a jejich dopady a pomoci je implementovat v praxi, samozřejmě s přihlédnutím ke strategickým úkolům dané společnosti.

Mazars vám pro podporu vašich aktivit poskytne daňové služby v oblastech:

  • Compliance (daňová přiznání, přihlášení k dani, vrácení DPH, intrastat reporting, ...)
  • Daň z příjmů fyzických osob (sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, mezinárodní pracovní smlouvy, akciové plány pro zaměstnance, imigrace, ...)
  • Daň z příjmů právnických osob (strategické plánování daní, převodní ceny, převody nemovitostí, investiční pobídky a fondy EU, ...)
  • Daňové poradenství (konzultace, služby při restrukturalizaci firem, lokální i mezinárodní optimalizace, daňová školení a semináře na míru, ...)
  • Nepřímé daně (mezinárodní optimaliazce DPH, spotřební daně, plánování DPH, cla, ...)
  • Revize (daňové due diligence, daňové audity, ...)
  • Zastupování a vedení sporu (pomoc při daňových kontrolách, jednání s finančními úřady, daňové spory, ...)

Zastupování při jednání s finančními úřady

Při komunikaci s finančním úřadem v případě daňových kontrol, při získávání závazných povolení nebo vyřizování žádostí bývá pro firmy obvykle výhodnější využít služeb nezávislých daňových poradců s detailní znalostí platné legislativy a dalších závazných předpisů.

Nepřímé daně

Plnění a dodržování všech požadavků v oblasti nepřímých daní, ať už se jedná o DPH, spotřební daň nebo kolkovné, vyžaduje rychlé myšlení a okamžitou reakci.

Daňové poradenství pro právnické osoby

Na problematiku zdanění právnických osob nahlížíme ze všech úhlů. Jednou z mnoha zákonných povinností každého daňového subjektu sídlícího nebo podnikajícího v České republice je vypočítat si daň, uplatnit osvobození, slevy a odpočty a podat daňové přiznání.

Převodní ceny

Převodní ceny (jinak také "transferové ceny"), tedy ceny, za něž se prodávají produkty a služby mezi spřízněnými osobami, jsou pro nadnárodní společnosti jedním ze zásadních problémů, kterému tyto společnosti čelí.

Share