Převodní ceny

Převodní ceny (jinak také "transferové ceny"), tedy ceny, za něž se prodávají produkty a služby mezi spřízněnými osobami, jsou pro nadnárodní společnosti jedním ze zásadních problémů, kterému tyto společnosti čelí.

Nadnárodní společnosti, kterých se otázka převodních cen týká, nevnímají hranice jako překážku svého rozvoje. Finanční úřady si však ve stále větší míře uvědomují, že převodní ceny mohou výrazně ovlivnit daňové příjmy.

Řešení převodních cen (transferových cen), jako například restrukturalizace, optimalizace cenové politiky nebo refinancování transakcí, může celé skupině pomoci udržet konkurenční výhodu na všech dotčených trzích a naplnit tak finanční očekávání akcionářů. 

K transakcím v rámci nadnárodních skupin, které kvůli vyššímu stupni subjektivního nastavení převodních cen výrazně častěji podléhají kontrolám ze strany správce daně, patří například:

 • Půjčky mezi spřízněnými společnostmi v rámci skupiny
 • Pořízení zboží, převod majetku a poskytování služeb
 • Poskytování manažerských služeb
 • Poplatky za poskytnutí práv k mezinárodnímu využití skupinou vlastněnému intelektuálnímu vlastnictví

V této souvislosti tým Mazars specializující se na převodní ceny doporučuje jednotlivým společnostem, aby přistoupily ke včasnému správnému nastavení a zdokumentování převodních cen. Systémový přístup k podloženému zdokumentování transferových cen je jedinou efektivní cestou k eliminaci možného rizika dodatečného doměření daně a souvisejícího penále.

Ve spolupráci s dalšími týmy Mazars pro převodní ceny jsme získali rozsáhlé zkušenosti s vytvářením řešení, která se u klientů z různých oborů a odvětví prokázala jako úspěšná. V konkrétní situaci pak vždy využíváme i naše znalosti specifik a přístupu jednotlivých správců daní v mezinárodním měřítku. V oblasti převodních cen je tak Mazars schopen dodat celosvětově uplatnitelná řešení.

Daňoví odborníci Mazars kombinují své technické znalosti z oblasti daní i konkrétního oboru a managementu a pomáhají svým klientům nastavit a zdokumentovat politiku převodních cen a odstranit rizika s tím spojená.

V oblasti převodních cen pokrývá naše odborná podpora tyto služby:

 • Příprava/revize dokumentace k převodním cenám
 • Adaptace skupinové dokumentace (Masterfile) lokálním podmínkám a zákonným předpisům
 • Zhodnocení rizika převodních cen
 • Návrh strategie převodních cen a daňové plánování
 • Vypracování srovnávací analýzy za použití mezinárodně uznávané databáze Amadeus
 • Zpracování žádosti o závazné posouzení převodních cen správcem daně
 • Zastupování při jednání se správcem daně
 • Semináře na míru
 • Úzká spolupráce s dalšími pobočkami Mazars v oblasti převodních cen