Udržitelné finance: Proč by měly finanční instituce soustředit ESG do centra pozornosti svého podnikání

Společnost si stále více uvědomuje, že změna klimatu a další rizika ESG ohrožují světovou ekonomiku a finanční systémy.

Finanční instituce musí najít správnou rovnováhu mezi řízením rizik a využitím příležitostí, které přináší přechod k udržitelnějšímu světu. Mají hrát klíčovou úlohu při přeorientování kapitálových toků, zmírňování rizik a financování inovací s cílem usnadnit energetickou transformaci a dlouhodobou adaptaci.

Stáhnout brožuru

V Mazars jsme odhodláni pomáhat našim klientům ve veřejném a soukromém sektoru a implementovat změny potřebné ke splnění jejich cílů udržitelného rozvoje. Podporujeme finanční instituce při provedení složitými riziky a při co nejlepším využívání příležitostí vyplývajících z přechodu k udržitelné budoucnosti.

Document

Sustainable finance brochure