Mazars report: Ekonomika a finanční trhy - září 2020

S postupným uvolňováním protipandemických opatření, výraznou expanzí fiskální politiky (vládní výdaje na podporu postižených ekonomických subjektů i obyvatelstva) a masivním uvolněním monetárních politik (snížení úrokových sazeb, nákupy finančních aktiv centrálními bankami – především státních obligací financující výdaje vlády) docházelo po dubnu 2020 k výraznému zlepšení ekonomických ukazatelů v každém následujícím měsíci, které podporovalo pozitivní sentiment a rostoucí ceny finančních aktiv na finančních trzích.

Rizika dalšího vývoje jsou i přes pozitivní trend v posledních měsících enormní. Stačí pouze zmínit nárůst počtu nových pozitivních případů Covid-19 v Evropě i ve světě v posledních týdnech (dostupná a spolehlivá vakcína zatím není k dispozici), reakce hospodářství na budoucí postupné omezování programů na podporu ekonomiky zavedených v období protipandemických opatření (program Antivirus), případně zvýšená politická nejistota související s podzimními prezidentskými volbami v USA a napětím v hospodářských vztazích (USA-Čína-EU).

Investoři (i vzhledem k negativním reálným úrokovým sazbám nastavenými centrálními bankami) postupně nakupují riziková aktiva, jejichž cena v současnosti předpokládá téměř dokonalý scénář ekonomického vývoje a spoléhá na podporu fiskální a monetární politiky. V případě jiného vývoje lze očekávat zvýšenou volatilitu na finančních trzích.

Celou brožuru najdete ke stažení níže. Doufáme, že bude prospěšná pro vaše podnikání.

Document

Mazars report: Ekonomika a finanční trhy - září 2020