Přehled udržitelných postupů: jak banky a pojišťovny pokročily v oblasti udržitelnosti

Finanční instituce hrají hlavní roli při utváření naší udržitelné budoucnosti a je velmi důležité, aby se přeorientovaly na odpovědnější model financování. Jako klíčová součást ekonomiky nesou odpovědnost za dodržování striktních pravidel a odolnosti při řízení rizik. Jakého vývoje v oblasti udržitelnosti banky a pojišťovny dosáhly, když se čas na dosažení posunu směrem k životnímu prostředí prospěšným výsledkům krátí?

Na tuto otázku pomáhá odpovědět nejnovější globální zpráva společnosti Mazars nazvaná Sustainability practices stocktake: how banks and insurers have progressed (Přehled udržitelných postupů: jak banky a pojišťovny pokročily v oblasti udržitelnosti). Na základě poznatků získaných od více než 400 vedoucích pracovníků bank a pojišťoven v Evropě, Severní Americe, Latinské Americe, Asii a Tichomoří, Africe a na Blízkém východě a od odborníků společnosti Mazars tato zpráva podrobně popisuje, jak si dnes finanční instituce stojí v pokroku směrem k udržitelnějším postupům, a identifikuje významné mezery ve znalostech týkajících se udržitelnosti, které v tomto odvětví stále existují.

Stáhněte si zprávu a dozvíte se více.

Document

Sustainability practices stocktake: how banks and insurers have progressed