Příprava daňových přiznání

Efektivní řízení narůstajících povinností.

Zajištění souladu s daňovými předpisy je stále náročnější. Tyto předpisy jsou komplikované a příslušné orgány při daňových řízeních požadují stále více dat. Proto je dokonalý soulad s daňovými předpisy velmi důležitý nejenom z důvodu zabránění vzniku případných sankcí, ale také z důvodu minimalizace pravděpodobnosti opakovaných daňových kontrol.

Náš přístup

Národní i mezinárodní firmy čelí stále komplikovanějším daňovým pravidlům,  podrobnějším kontrolám ze strany daňových úřadů a povinnosti zajistit soulad s komplexním souborem zákonů. Naše globální síť disponuje dostatečnými zdroji a lokálními znalostmi, díky kterým dokážeme účinně zajistit soulad s plněním daňových předpisů i v těch nejsložitějších případech.

Podporujeme i rychle rostoucí firmy, které čeká první mezinárodní expanze a které zatím nemají dostatečné know-how na zahraničních trzích.

Našim klientům jsme k dispozici i v oblasti registrace k jednotlivým národním a lokálním daním.

Naše služby

Jsme připraveni vám pomoci v následujících oblastech:

  • zpracování přiznání k DPH a ostatním nepřímým daním,
  • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob,
  • zpracování přiznání k daň z příjmu fyzických osob,
  • zpracování dokumentace k převodním cenám (transfer pricing),
  • asistence při daňových kontrolách a ostatních řízeních,
  • strategické poradenství v oblasti plnění daňových povinností.

Naše nástroje a řešení

Služby společnosti Mazars doplňují naše globální platformy: inControl a Signals.

InControl umožňuje mezinárodním organizacím monitorovat a zlepšit plnění daňových povinností pomocí intuitivního rozhraní, takže i postup zpracování komplexních zakázek uvidíte velmi jasně. Platforma je k dispozici online, zajišťuje transparentnost celého procesu zpracování daňových přiznání a schopnost vyhodnotit výkon interních i externích týmů z pohledu definovaných ukazatelů (KPIs). InControl také podporuje interní spolupráci, například prostřednictvím sdílení dokumentů.

Platforma Signals klientům usnadňuje spolupráci se společností Mazars, protože umožňuje provádět různé činnosti související se zpracováním daňových přiznání a s tím související administrativou. Získáte v ní informace o interních administrativních procesech, pomůže vám se sestavením účetní závěrky a můžete přes ni velmi jednoduše kontaktovat svého poradce z Mazars.

Žádost o nabídku