Finanční reporting evropských bank: srovnávací studie H1 2022

Zaměření na očekávané úvěrové ztráty v kontextu přetrvávajících makroekonomických nejistot

Analyzovali jsme průběžné zprávy 26 bank v 11 evropských zemích za rok 2022, abychom lépe porozuměli dopadu makroekonomických nejistot na očekávané úvěrové ztráty (ECL). Tato studie je pátá ve své řadě a navazuje na naše čtvrté vydání zprávy vydané v červnu 2022.

Stáhnout studii v angličtině

Zaměření na očekávané úvěrové ztráty

Studie se zaměřuje především na dopady související s ECL a zahrnuje:

  • Vliv poplatků ECL za H1 2022 na zisk nebo ztrátu a povolenky ECL;
  • ECL povolenky: změny v poměrech pokrytí a rozdělení mezi fázemi;
  • Úpravy/překryvy po modelu;
  • výhledové informace;
  • Válka na Ukrajině dopadá na očekávané úvěrové ztráty v 1. pololetí 2022.

Document

Financial reporting of European banks: benchmark study H1 2022
Financial reporting of European banks: benchmark study H1 2022