Finanční komunikace evropských společností - ponoření se do očekávaných dopadů IFRS 15

Nový standard IFRS 15 o výnosech ze smluv se zákazníky nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018. Nahrazuje 11 Smlouvy o zhotovení a IAS 18 o výnosech vznikajících z prodeje zboží, poskytování služeb a všechny související interpretace.

Document

The financial communication of European companies - A dive into the expected impacts of IFRS 15
The financial communication of European companies - A dive into the expected impacts of IFRS 15