Optimalizace HR nákladů

Náklady na odměňování zaměstnanců představují významnou položku v celkových nákladech firem. Kromě vlastních mezd, benefitů a dalších plnění se firmám může prodražit také jejich správa – neefektivní HR procesy mohou zaměstnavatele výrazně zatížit.

Zaměstnanecké benefity se mohou firmám zbytečně prodražit, nejsou-li správně nastaveny z daňového pohledu. Výsledný přínos pro zaměstnance může navíc být velmi nízký ve srovnání s vynaloženými náklady. Správné nastavení na začátku nestačí, musí být průběžně upravováno podle neustále se měnící legislativy.

Mazars si dokáže se změnami poradit. Odborníci Mazars prověří Vámi poskytované benefity a doporučí optimální řešení, zajišťující co nejnižší náklady při zachování stejného čistého přínosu pro zaměstnance.

Pokud chcete získat více informací o této službě, stáhněte si náš produktový leták.

Document

PrSh Optimalizace HR nákladů
PrSh Optimalizace HR nákladů