V pondělí je poslední termín pro podání přiznání pro daně z příjmů. Je potřeba také zaplatit nedoplatky, 2. 7. 2018

Přiblížil se poslední termín pro ty, kteří ještě nepodali přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Čas jim vyprší v pondělí 2. července. Prodloužit lhůtu o tři měsíce si mohly zejména auditované společnosti. Ale také ti poplatníci, kteří využívají služeb daňového poradce.

Lidé si mohou vyřídit daňové přiznání i přes internet. „Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu, která je dostupná na webových stránkách finanční správy. Aplikace nabízí veškeré informace nutné k vyplnění a podání přiznání. Hlavní výhodou elektronického podání je možnost odeslat ho v jakoukoli denní i noční dobu bez ohledu na úřední hodiny,“ upozorňuje Radiožurnál mluvčí Generálního finančního ředitelství Petr Habáň.

Daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars ale připomíná, že při plnění daňových povinností nestačí jen včas odevzdat všechny formuláře.

„V zákonném termínu je rovněž nutné uhradit případné nedoplatky na dani z příjmu a sociálním a zdravotním pojištění. Daň z příjmů fyzických osob je splatná v termínu pro podání daňového přiznání. A je-li úhrada provedena o více než pět pracovních dní později, je předepsána sankce,“ popisuje Ivanco.

Pokud tedy finanční úřad toleruje zpoždění pět pracovních dní, mají teď lidé čas do 11. července. Pak ale opozdilci musí počítat s výdaji navíc.

Sankce se počítají jako 0,05 procenta z vyměřené daně za každý den prodlení. Maximální výše pokuty může být pět procent z vyměřené daně nebo 300 000 korun.

Finanční správa předpokládá, že v červnu podá daňové přiznání 600 tisíc poplatníků. V dubnu jí přišly téměř dva miliony daňových přiznání. V naprosté většině od fyzických osob.

Publikováno na serveru irozhlas.cz dne 2.7.2018