Výroční zpráva Mazars 2020/2021

V souvislosti se současnou realitou světa, který se začíná vzpamatovávat z pandemie, hlasy volající po udržitelnější budoucnosti nikdy nebyly silnější. Firmy čelí zvýšenému tlaku, aby rostly zodpovědněji a udržitelněji, a společnost Mazars zůstává více než kdy dříve odhodlána na tuto výzvu reagovat.

Rok 2021 byl pro Mazars vynikajícím rokem, pokud jde o naši obchodní a finanční výkonnost, odrážející sílu, rovnováhu a udržitelnost našeho integrovaného obchodního modelu a dlouhodobé strategie investovat do klíčových, vysoce kvalitních auditních, daňových a poradenských služeb, které pomáhají našim klientům a naší firmě růst sebevědomě a zodpovědně.

Cílevědomý růst

Kromě financí se odpovědnost a udržitelnost staly důležitými základy obchodní výkonnosti a jsou zásadní pro budování důvěry a důvěry v trhy, společnosti a veřejné instituce. Mazars se vždy řídil svými základními principy: jednat zodpovědně, ve veřejném zájmu a pro budoucí generace. Bereme tento závazek vážně, proměňujeme slova v činy a investujeme tam, kde je to důležité pro naše zaměstnance klienty a společnost.

Zjistěte více o naší strategii, roli, kterou hrajeme při vytváření ekonomických základů nového růstu a závazků důvěry, a o tom, jak Mazars cílevědomě roste ZDE. 

 

Vynikající obchodní a finanční výsledky v roce 2020/21

Společnost Mazars vykázala ve svém finančním roce 2020/2021 (1. září 2020 – 31. srpna 2021) tržby  ve výši 2,1 miliardy EUR, což představuje 12,3% růst (bez vlivu Forexu -1,6 %) ve srovnání s předchozím finančním rokem. Kromě finanční výkonnosti tato čísla odrážejí silnou pozici Mazars a vyváženou strategii odpovědného růstu, přičemž ESG je nezbytnou součástí vize a závazku Mazars pro dlouhodobý růst.

Pro více podrobností si přečtěte naši tiskovou zprávu a finanční výkazy z roku 2020/21 ZDE.

 

Mazars v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti

Rok 2021 byl pro Mazars významným rokem, pokud jde o progresivní vývoj v oblasti CSR a udržitelnosti. Naše zpráva o udržitelnosti, publikovaná již třetí rok po sobě, znovu potvrzuje náš závazek budovat základy spravedlivého a prosperujícího světa. Zaměřili jsme se na posílení naší strategie a doladění našich akčních plánů, spoléhali jsme na cenná data, která nám pomohla pochopit, kde jsme, určit, kde chceme být, a změnu, kterou chceme vytvořit. Hodně jsme se toho naučili a využijeme toho, abychom pokračovali v našem úsilí pozitivně přispívat k systémové změně fungování naší společnosti, jak podniknout kroky k čisté nule a jak se chovat jako skutečný činitel změny pro budoucí generace.

Přečtěte si více o našem závazku k udržitelnosti v naší zprávě ZDE.

  

Zpráva o transparentnosti skupiny 2020/2021

Zpráva o transparentnosti skupiny Mazars 2020/2021 se snaží ukázat náš důležitý závazek v oblastech: transparentnosti, odpovědnosti a integritě. Společně jsme Mazars posunuli na další úroveň a stali se skutečně globální skupinou se skutečně nezávislým a integrovaným modelem. Když uzavíráme kapitolu o našem strategickém plánu Next20 a posouváme se vpřed s naším strategickým programem One24, je naším cílem jasně ukotvit Mazars jako jednu z předních mezinárodních auditorských, daňových a poradenských firem s dlouhodobou perspektivou a vůlí trvat na našich hodnotách, naše oddaností k obecnému zájmu a na našem udržitelném modelu.

Chcete-li se dozvědět více o našich závazcích a strategii, přečtěte si naši zprávu o transparentnosti skupiny Mazars 2020/2021 ZDE.

Documents

Annual report 2021
Annual report 2021
Sustainability report 2021
Sustainability report 2021
Transparency report 2020 2021.pdf
Transparency report 2020 2021.pdf
Financial Statements 2020 2021
Financial Statements 2020 2021