Názory & postoje

V sekci Názory & postoje najdete odborné komentáře a vyjádření vrcholových expertů Mazars k současným otázkám, které zajímají naše klienty i tisk. Dáváme si jednotlivé body do souvislostí, hledáme praktická východiska a stojíme si za našimi názory.

Sekci budeme postupně doplňovat také o komentované výstupy odborných studií Mazars a další strategické materiály.

Koalice pro transparentní podnikání

Mazars se jako jeden z vedoucích aktérů transparence trhu v roce 2010 připojil k iniciativě Koalice pro transparentní podnikání. Mazars používá pro hodnocení svých aktivit stejně striktní standardy, jejichž dodržování požadujeme od vlastních kótovaných klientů.

Na kontrole záleží: analýza 10 nejlepších příkladů správného řízení

Mazars identifikoval a podrobil celosvětové analýze praktiky úspěšného řízení, které nejlépe odpovídají současné situaci. Porovnávali jsme, jak se vybrané trhy vyrovnávají s problémy řízení firem. Zaměřili jsme na hlubší rozbor těch praktik, které spojuje několik důležitých aspektů: pokrývají vyrovnanou účast všech klíčových subjektů, upřednostňují nalezení společné dohody, jsou závazné a transparentní.

Share