Mazars ve zkratce

Mazars je mezinárodní, integrovaná, transparentní a nezávislá organizace specializující se na poradenské, auditorské, daňové a účetní služby.

Mazars v datech a číslech

 

photo Mazars for Good 1600 per 700.jpg

Creating Shared Value(s) 2017-2018 Annual Report

With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth.