Transakční poradenství

Náš tým transakčního poradenství vám pomůže identifikovat a minimalizovat rizika spojená s akvizicí společností či jejím prodejem. Naši odborníci s vámi budou spolupracovat na vhodném daňovém uspořádání holdingu či akviziční struktury. Dále poskytujeme služby oceňování podniku pro tržní i zákonem stanovené účely.

Mazars disponuje týmem profesionálů s dlouhodobými zkušenostmi v oboru fúzí a akvizic s referencemi napříč mnoha obory podnikání a mezinárodním pokrytím nejen v Evropě, ale i celosvětově.

Nabízíme následující služby:  

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ PŘI FÚZÍCH A AKVIZICÍCH

 • poradenství v oblasti vhodného uspořádání mezinárodního i lokálního holdingu
 • plánování, návrh a organizace procesu podnikových přeměn (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy, přeshraniční přemístění sídla) z daňového hlediska
 • účetní poradenství vztahující se k procesu přeměn: ověření účetních závěrek a zahajovacích rozvah auditorem, spoluvytváření struktury vlastního kapitálu

PODPORA KUPUJÍCÍHO

 • identifikace potenciálních cílů
 • investiční prověrka cílové společnosti, tzv. due diligence: finanční, daňové a IT aspekty
 • investiční ocenění cílové společnosti
 • poradenství při vyjednávání smlouvy o koupi vlastnických podílů, tzv. Shareholding Purchase Agreement (SPA): princip stanovení mechanismu úpravy kupní ceny, podpora při vyjednávání souvisejících ujednání SPA, ověření účetní závěrky k datu uzavření transakce
 • konzultace v oblasti vhodného daňového uspořádání akviziční struktury
 • poakviziční integrace: nastavení a zavedení systému vedení účetnictví a reportingu, specializované poradenství týkající se funkce finančního oddělení

PODPORA PRODÁVAJÍCÍHO

 • příprava společnosti na prodej včetně prověrky hospodaření a provedení vhodných podnikových přeměn (např. odštěpení majetku nesouvisejícího s hlavní činností)
 • tržní ocenění společnosti pro vlastníky
 • příprava zprávy due diligence organizované prodávajícím, tzv. Vendor Due Diligence (VDD)
 • organizace komplexního procesu prodeje společnosti: příprava marketingových materiálů, oslovení a komunikace s vytipovanými investory, řízení procesu due diligence, podpora při vyjednávání smlouvy o prodeji a uzavření transakce

PŘÍPRAVA FINANČNÍHO PLÁNU / OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI

Právní služby v oblasti fúzí a akvizic zajišťuje společnost Mazars prostřednictvím partnerských advokátních kanceláří.

Chcete se dozvědět víc?