Transakční poradenství

Vážení klienti,

vnímáme, jak náročné období nyní prožíváte, a jsme zde pro Vás i v těchto časech.

V době, kdy je nutné dělat zásadní a rychlá rozhodnutí o aktuálním i budoucím fungování Vašeho podnikání, jsme přesvědčení, že může být klíčové mít možnost některé kroky konzultovat právě s odborníky na řešení náročných situací v podnikání.

Mazars se snaží všem svým klientům najít nejvhodnější řešení a díky svým kontaktům dokáže zajistit i jiné služby než jen ty, které má ve svém standardním portfoliu.

Současná situace se někdy neobejde bez potřeby změny strategie, restrukturalizace či reorganizace, proto bychom Vám rádi zprostředkovali možnost nezávislého pohledu na aktuální situaci Vašeho podnikání, který není zatížený osobní vazbou a je podpořený řadou let zkušeností v daných oblastech.

Pokud máte zájem o výše uvedené konzultace, neváhejte nás kontaktovat.

Náš tým transakčního poradenství vám pomůže identifikovat a minimalizovat rizika spojená s akvizicí společností či jejím prodejem. Naši odborníci s vámi budou spolupracovat na vhodném daňovém uspořádání holdingu či akviziční struktury. Dále poskytujeme služby oceňování podniku pro tržní i zákonem stanovené účely.

Mazars disponuje týmem profesionálů s dlouhodobými zkušenostmi v oboru fúzí a akvizic s referencemi napříč mnoha obory podnikání a mezinárodním pokrytím nejen v Evropě, ale i celosvětově.

Nabízíme následující služby:  

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ PŘI FÚZÍCH A AKVIZICÍCH

 • poradenství v oblasti vhodného uspořádání mezinárodního i lokálního holdingu
 • plánování, návrh a organizace procesu podnikových přeměn (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy, přeshraniční přemístění sídla) z daňového hlediska
 • účetní poradenství vztahující se k procesu přeměn: ověření účetních závěrek a zahajovacích rozvah auditorem, spoluvytváření struktury vlastního kapitálu

PODPORA KUPUJÍCÍHO

 • identifikace potenciálních cílů
 • investiční prověrka cílové společnosti, tzv. due diligence: finanční, daňové a IT aspekty
 • investiční ocenění cílové společnosti
 • poradenství při vyjednávání smlouvy o koupi vlastnických podílů, tzv. Shareholding Purchase Agreement (SPA): princip stanovení mechanismu úpravy kupní ceny, podpora při vyjednávání souvisejících ujednání SPA, ověření účetní závěrky k datu uzavření transakce
 • konzultace v oblasti vhodného daňového uspořádání akviziční struktury
 • poakviziční integrace: nastavení a zavedení systému vedení účetnictví a reportingu, specializované poradenství týkající se funkce finančního oddělení

PODPORA PRODÁVAJÍCÍHO

 • příprava společnosti na prodej včetně prověrky hospodaření a provedení vhodných podnikových přeměn (např. odštěpení majetku nesouvisejícího s hlavní činností)
 • tržní ocenění společnosti pro vlastníky
 • příprava zprávy due diligence organizované prodávajícím, tzv. Vendor Due Diligence (VDD)
 • organizace komplexního procesu prodeje společnosti: příprava marketingových materiálů, oslovení a komunikace s vytipovanými investory, řízení procesu due diligence, podpora při vyjednávání smlouvy o prodeji a uzavření transakce

PŘÍPRAVA FINANČNÍHO PLÁNU / OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI

Právní služby v oblasti fúzí a akvizic zajišťuje společnost Mazars prostřednictvím partnerských advokátních kanceláří.

Document

Transakční poradenství
Transakční poradenství