Outsourcing

Outsourcingový partner, který vám pomůže zaměřit se na vaše silné stránky

Klíčové vedlejší činnosti firmy musí být pokud možno časově nenáročné a efektivní. Velké i malé společnosti se stále více obracejí na outsourcingový tým Mazars, který jim pomáhá zvyšovat výkon, zabezpečovat procesy v oblasti compliance, řídit náklady a poskytovat úroveň flexibility v oblasti zdrojů a dovedností.

Náš přístup

Pro společnosti, které hledají příležitosti na nových geografických trzích, je outsourcing služeb Mazars způsob, jak s nízkým rizikem rozvíjet svoje podnikání. Udržuje vaši finanční angažovanost na minimu a umožňuje vám čerpat z konkrétních dovedností a odborných znalostí, když je zrovna potřebujete.

Náš soubor nástrojů a řešení vám pomůže sledovat a kontrolovat vaše externí aktivity, ať už pracujete kdekoli na světě.

Společnost Mazars má za sebou vynikající výsledky v oblasti poskytování služeb mezinárodním společnostem. Naše outsourcingové služby jsou flexibilní a rozšiřitelné, což vám umožní rychle reagovat na změny ve vašem podnikání nebo na trhu.

  • Účetnictví & reporting
  • Vedení účetnictví v SAP
  • Personalistika a mzdy
  • Řízení pohledávek
  • Administrativní služby
  • Řízení, hodnocení výkonu a reporting
  • Pronájem pracovní síly
  • Vedení účetnictví u vydefinovaných podnikových procesů (BPO)
  • Globální soulad s pravidly (compliance)
  • Správa účetních dokladů