Zavedení IFRS / Přechod na IFRS

Přechod na IFRS ovlivní nejen vaše účetní procesy, ale také způsob, jakým probíhá vaše podnikání a každodenní operace, což má dále vliv na zvýšení ziskovosti vašeho podniku.

Přechod na IFRS ovlivní interní kontrolu, účetní politiku, daňové plánování, sdílené služby, procesy účetního výkaznictví, IT systémy, pokladnu, právní a dalších funkce podniku. Přechod na IFRS je velký projekt, který si vyžádá pečlivé plánování, projektový management a zdroje s důkladnou znalostí nejen IFRS, ale také způsobů, jak IFRS aplikovat na vaše konkrétní potřeby, zejména s ohledem na krátké reportingové lhůty.

Naše zkušenosti z jiných zemí ukazují, že přechod  na IFRS je zároveň výzvou a příležitostí. Místo toho, abyste prostě sjednotili místní účetní normy a IFRS jako dvě souběžné položky, upřednostníte raději "nový pohled" na vaše účetní principy a na finanční výkaznictví dle IFRS. To je pro vaši společnost příležitost, jak plně využít výhody přechodu na IFRS a zlepšit celou vaši organizaci a její celkový výkon.

Jako poradce vám Mazars dokáže pomoci ve všech fázích cyklu přechodu na IFRS, včetně:

  • Včasná diagnóza základních rozdílů
  • Zhodnocení dopadů přechodu
  • Školení na míru vašim zaměstnancům
  • Poradenství při komplikovaných problémech (např.: finanční instrumenty, podnikové kombinace, úhrady založené na akciích
  • Nezávislé ocenění (IAS 40, IFRS 2 nebo IFRS 3)
  • Poradenství při sestavování Finančních výkazů v souladu s IFRS (IFRS 1, IAS 1)