Naše služby

Mazars nabízí ucelenou škálu profesionálních služeb, zahrnující audit, účetnictví, daňové a poradenské služby včetně znaleckého ústavu, pro klienty z různých odvětvových sektorů a oborů.

Díky mnoha klienty prověřeným odborným znalostem a zkušenosti a unikátnímu jednotnému postupu jsme schopni vaší organizaci pomoci v jejím rozvoji. Poskytujeme řešení na míru, pro kótované společnosti, velké korporace, organizace veřejného sektoru stejně jako rodinné firmy nebo fyzické osoby – všem klientům se věnuje se stejným osobním zaujetím a využitím nejlepších technických postupů a znalostí.

Daňové poradenství

Společnosti jsou ve své činnosti stále více ovlivňovány daňovými regulacemi, k optimalizaci jejich dopadu na firmu proto vyžadují specifické a průběžné poradenství.

Účetnictví, účetní poradenství a outsourcing

Vrcholový management vaší společnosti spoléhá na odbornost a dostupnost zaměstnanců finančního oddělení, na nichž je při každodenním rozhodování o společnosti plně závislý. Díky outsourcingu účetnictví se můžete soustředit především na klíčové otázky vašich vlastních podnikatelských aktivit a starosti o účetní otázky přenechat týmu účetních poradců Mazars.

Transakční poradenství

Náš tým transakčního poradenství vám pomůže identifikovat a minimalizovat rizika spojená s akvizicí společností či jejím prodejem. Naši odborníci s vámi budou spolupracovat na vhodném daňovém uspořádání holdingu či akviziční struktury. Dále poskytujeme služby oceňování podniku pro tržní i zákonem stanovené účely.

HR & Mzdové účetnictví

Klientům všech velikostí pomáháme v oblasti řízení lidských zdrojů a kompletního zpracování mzdového účetnictví. Staráme se o veškerou jejich agendu od zpracování mezd a příkazů k úhradě, přes styk s úřady sociálního a zdravotního pojištění, až k monitorování změn v oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmů.

Znalecký ústav

Jsme držiteli oprávnění k provádění znalecké činnosti v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění. Znalecký ústav společnosti Mazars Consulting, s.r.o. je zapsán do seznamu znaleckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Máme také hluboké zkušenosti s nezávislým tržním oceňováním vyžadovaným IFRS. Naše znalecké posudky jsou akceptovány českými soudy.

Interní audit

Naši konzultanti vám pomohou identifikovat a zmapovat rizika spojená s řízením vaší společnosti, a pomohou vám zavést odpovídající strategie pro jejich monitoring.

Pojistná matematika

Poskytujete Vašim zaměstnancům odměny při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu? Rozhodli jste se poukázat zaměstnancům odměnu při jejich pracovním nebo životním jubileu? Potřebujete ocenit rezervu na zaměstnanecké požitky podle "IAS 19 - Employee benefits"? Potřebujete účtovat dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro účely vykazování pro mateřskou společnost?

Share