Petr Drahoš Senior manažer daňového oddělení

Petr Drahoš má dlouholeté zkušenosti v oblasti daňového poradenství, je certifikovaným daňovým poradcem a členem sekce DPH u Komory daňových poradců v České republice. Jeho specializací je poradenství v oblasti DPH.

Petr Drahoš má hluboké znalosti evropského práva a judikatury Soudního dvora EU v oblasti DPH. Petr publikoval řadu článků v lokálních a mezinárodních periodicích. Pravidelně přednáší na seminářích problematiku DPH jak laické, tak odborné veřejnosti.